Ședința CR Sîngerei, 02.10.2014

1.
Decizia nr. 4/1 Cu privire la rectificarea bugetului raional, aprobat la 19.12.2013.
2.
Decizia nr. 4/2 Privind operarea modificărilor la bugetul raional aprobat prin Decizia nr. 6/3 din 19.12.2003 “Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2014, în a doua lectură”.
3.
Decizia nr. 4/3 Cu privire la aprobarea reţelei de clase a instituţiilor de învăţămînt din raion pentru anul de studii 2014-2015.
4.
Decizia nr. 4/4 Cu privire la şcolarizarea elevilor cu vîrsta de 6-7 ani şi instituţionalizarea copiilor de 5-7 ani în instituţiile preşcolare în anul de studii 2014-2015.
  Anexa nr. 1 la  decizia nr. 4/4 NOTĂ DE ARGUMENTARE - Cu privire la aprobarea reţelei de clase a instituţiilor de învăţămînt din raion pentru anul de studii 2014-2015
  Anexa nr. 2 la  decizia nr. 4/4 Indicii de reţea a instituţiilor de învăţămînt preuniversitar finanţate de la bugetul UAT pe anul de trudii 2013-2014
5.
Decizia nr. 4/5 Cu privire la aprobarea contractului de subcomodat între ÎM”Centrul Stomatologic raional Sîngerei” şi IMSP „Centrul de Sănătate Rădoaia”.
  Anexa nr. 2 la  decizia nr. 4/5 Reţeaua şi contingentul de copii din instituţiile preşcolare din raionul Sângerei. Situaţia la 01 octombrie 2014
6.
Decizia nr. 4/6 Cu privire la transmiterea unităţii de transport în administrarea Direcţiei Educaţie.
7.
Decizia nr. 4/7 Cu privire la transmiterea unităţii de transport în proprietatea publică a statului (MAI, Inspectoratul de Poliţie Sîngerei).
8.
Decizia nr. 4/8 Cu privire la executarea Hotărîrii Judecătoriei Sîngerei nr.3-13/13 din 03.06.2013, Deciziei Curţii de Apel Bălţi nr.3a-8/244 din 28.01.2014 şi Încheierii Curţii Supreme de Justiţienr.38a-629/14 din 21.05.2014.
9.
Decizia nr. 4/9 Cu privire la transmiterea bunurilor în administrarea, Aparatului Preşedintelui raionului Sîngerei, IP Liceul Teoretic „Nicolae Casso”, s. Chişcăreni şi IP Liceul Teoretic „Alecu Russo”, s. Sîngereii Noi.
10.
Decizia nr. 4/10 Cu privire la numirea dnei Chisaru Viorica în funcţie de şef Direcţie Educaţie.
11.
Decizia nr. 4/11 Cu privire la numirea dnei Huzun Maria în funcţie de şef Direcţie Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei.
12.
Decizia nr. 4/12 Cu privire la propunerea candidaturilor la funcţia de membru al Consiliului Electoral de Circumscripţie de nivelul II.
13.
Decizia nr. 4/13 Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.
14.
Decizia nr. 4/14 Cu privire la separarea bunului imobil
15.
Decizia nr. 4/15 Privind transmiterea în gestiune temporară a terenului pentru construcţia Parcului Logistic Agro-Industrial în raionul Sângerei din cadrul proiectului „Dezvoltarea sectorului agricol prin crearea unei reţele agricole transfrontaliere” (MIS-ETC 1687)
16. Decizia nr. 4/16 Privind expunerea la licitaţie a bunurilor proprietatea publică a raionului 
17.
Decizia nr. 4/17

Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna

Citit 1829 ori