Ședința CR Sîngerei, 20.11.2014

 
1.
Decizia nr. 5/1 Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2014.
 
Anexa nr. 1 la  decizia nr. 5/1 Informaţie privind executarea bugetului raional la partea de venituri pe 9 luni a. 2014.
 
Anexa nr. 2 la  decizia nr. 5/1 Structura cheltuielilor pe articole şi aliniate a bugetului raional la data 30.09.2014.
 
Anexa nr. 3 la  decizia nr. 5/1 Informaţia privind executarea bugetului la partea de cheltuieli pe instituţii raionale la data 30.09 2014.
  Anexa nr. 4 la  decizia nr. 5/1

R A P O R T cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni a anului 2014.

2.
Decizia nr. 5/2
3.
Decizia nr. 5/3 Privind operarea modificărilor la bugetul raional aprobat prin Decizia nr. 6/3 din 19.12.2013 “Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2014, în a doua lectură”.
4.
Decizia nr. 5/4

Cu privire la iniţierea parteneriatului public-privat pentru administrarea obiectivului de investiţii „Parcul Logistic Agro-Industrial din s. Sîngereii Noi, raionul Sîngerei”.

  Anexa nr. 1 la  decizia nr. 5/4

Studiu de fezabilitate. Crearea Parcului Logistic Agro-industrial din s. Sîngerii-Noi, raionul Sîngerei.

Studiu de fezabilitate. Crearea Parcului Logistic Agro-industrial din s. Sîngerii-Noi, raionul Sîngerei.

Studiu de fezabilitate. Crearea Parcului Logistic Agro-industrial din s. Sîngerii-Noi, raionul Sîngerei.

Studiu de fezabilitate. Crearea Parcului Logistic Agro-industrial din s. Sîngerii-Noi, raionul Sîngerei.

Studiu de fezabilitate. Crearea Parcului Logistic Agro-industrial din s. Sîngerii-Noi, raionul Sîngerei.

Studiu de fezabilitate. Crearea Parcului Logistic Agro-industrial din s. Sîngerii-Noi, raionul Sîngerei.

Studiu de fezabilitate. Crearea Parcului Logistic Agro-industrial din s. Sîngerii-Noi, raionul Sîngerei.

   Anexa nr. 2 la  decizia nr. 5/4

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU CONCESIONAREA SERVICIILOR DE MANAGEMENT ŞI ADMINISTRARE AL OBIECTIVULUI DE INVESTII „PARCUL LOGISTIC AGRO-INDUSTRIAL DIN S. SÎNGEREII NOI, RAIONUL SÎNGEREI”.

  Anexa nr. 3 la  decizia nr. 5/4

PROIECT CONTRACT - PENTRU CONCESIUNEA SERVICIILOR DE MANAGEMENT AL PARCULUI LOGISTIC AGRO-INDUSTRIAL DIN S. SÎNGEREII NOI, RAIONUL SÎNGEREI.

  Anexa nr. 4 la  decizia nr. 5/4

CONTRACT DE CONSTITUIRE A SOCIETĂŢII COMERCIALE.

5.
Decizia nr. 5/5

Privind transmiterea bunurilor proprietate publică a raionului

(Consiliul raional) în administrare ÎM”Indmetalcongaz”.

6.
Decizia nr. 5/6

Cu privire la modificarea Anexei nr.1 a Deciziei nr. 1/11 din 07.03.2013 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Echipa mobilă” pentru persoane cu dizabilităţi mintale pe lîngă DASPF”. „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Echipa mobilă” pentru persoane cu dizabilităţi mintale pe lîngă DASPF”.

7.
Decizia nr. 5/7

Cu privire la desfiinţarea Casei de copii de tip familial din s. Grigoreşti.

8.
Decizia nr. 5/8

PRIVIND RECRUTAREA TINERILOR A.N. 1999 ÎN SECŢIA ADMINISRATIV-MILITARĂ A RAIONULUI SÎNGEREI”.

9.
Decizia nr. 5/9

Privind operarea modificărilor la Decizia nr. 4/12 din 02.10.2014 ”Cu privire la numirea dnei Huzun Maria în funcţia de şef Direcţie Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei”.operarea modificărilor la Decizia nr. 4/12 din 02.10.2014 ”Cu privire la numirea dnei Huzun Maria în funcţia de şef Direcţie Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei”.

10.
Decizia nr. 5/10

Privind realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional şi examinarea interpelărilor.Privind realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional şi examinarea interpelărilor.

  Anexe nr. 1-2 la  decizia nr. 5/10

Notă informativă privind realizarea deciziilor aprobate la şedinţa ordinară a Consiliului raional din 14.08.2014. Notă informativă privind realizarea deciziilor aprobate la şedinţa extraordinară a Consiliului raional din 02.10.2014. Notă informativă privind realizarea deciziilor aprobate la şedinţa extraordinară a Consiliului raional din 02.10.2014.

11.
Decizia nr. 5/11

Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul IV al anului 2014. al Consiliului raional pentru trimestrul IV al anului 2014.

12.
Decizia nr. 5/12

Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.  

13.
Decizia nr. 5/13

Cu privire la transmiterea activelor în administrarea Consiliului raional (Aparatul Preşedintelui raionului).

  

Citit 1901 ori