Ședința CR Sîngerei, 18.12.2014

 

1. Decizia nr. 6/1 

Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2015, în prima lectură.

Anexa nr.1 

la decizia nr. 6/1

2. Decizia nr. 6/2 

Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2015, în a doua lectură.

Anexa nr.1 la decizia nr. 6/2

Anexa nr.2 la decizia nr. 6/2

Anexa nr.3 la decizia nr. 6/2

Anexa nr.4 la decizia nr. 6/2

Anexa nr.5 la decizia nr. 6/2

Anexa nr.6 la decizia nr. 6/2

Anexa nr.7 la decizia nr. 6/2

3. Decizia nr. 6/3 

Cu privire la rectificarea bugetului raional, aprobat la 19.12.2013.

4. Decizia nr. 6/4 

Cu privire la operarea modificărilor la bugetul raional aprobat prin Decizia nr.6/3 din 19.12.2013 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2014, în a doua lectură”.

5. Decizia nr. 6/5 

Cu privire la stabilirea parcursului-limită anual al autoturismelor de serviciu.

6. Decizia nr. 6/6 

Cu privire la transmiterea bunurilor proprietate publică a raionului, în administrare.

7. Decizia nr. 6/7 

Privind aprobarea contractului de subcomodat.

8. Decizia nr. 6/8 

Cu privire la reorganizarea Şcolii primare – grădiniţă în Şcoala primară din s. Sl. Măgura, comuna Bursuceni.

9. Decizia nr. 6/9 

Cu privire la reorganizarea Şcolii primare – grădiniţă în Şcoala primară din s. Izvoare.

10. Decizia nr. 6/10

 Cu privire la lichidarea şcolii primare din s. Trifăneşti, com. Heciul Nou.

11. Decizia nr. 6/11 

Cu privire la crearea Consiliului consultativ al Direcţiei Educaţie Sîngerei.

12. Decizia nr. 6/12

Cu privire la normele de finanţare în baza de cost standart per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general.

13. Decizia nr. 6/13

Cu privire la aprobarea programului concediilor de odihnă pentru anul 2015.

14. Decizia nr. 6/14

Privind realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional şi examinarea interpelărilor.

Anexa nr.1 la decizia nr. 6/14

15. Decizia nr. 6/15

Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul I al anului 2015.

16. Decizia nr. 6/16

Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.

17. Decizia nr. 6/17 

Cu privire la aprobarea programului de transport rutier raional.

 

NOTĂ INFORMATIVĂ - AGRICULTURA - RAMURA DE BAZĂ A ECONOMIEI RAIONULUI

 

Citit 2050 ori