Ședința CR Sîngerei, 20.03.2014

 

 

 

Proces verbal

 1

Decizia nr. 1/1

Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2013

 

Anexa nr. 1 la decizia nr. 1/1

Informaţie privind executarea bugetului raional la partea venituri pentru a. 2013

 

Anexa nr. 2 la dcizia nr. 1/1

Structura cheltuielilor pe articole şi aliniate a bugetului raional la data 31.12.2013

 

Anexa nr. 3 la decizia nr. 1/1 

Informaţia privind executarea bugetului la partea de cheltuieli pe instituţii raionale la data 31.12 2013

 

Anexa nr. 4 la decizia nr. 1/1

R A P O R T cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2013

 2

Decizia nr. 1/2 

Cu privire la rectificarea bugetului raional, aprobat la 14.12.2012

 3

Decizia nr. 1/3 

Cu privire la rectificarea bugetului raional, aprobat la 19.12.2013 

 4

Decizia nr. 1/4 

Cu privire la operarea modificărilor la bugetul raional aprobat prin decizia nr. 6/9 din 14.12.2012 "Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2013, în a doua lectură"

 5

Decizia nr. 1/5 

Cu privire la operarea modificărilor la bugetul raional aprobat prin Decizia nr. 6/3 din 19.12.2013 "Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2014, în a doua lectură"

 6

Decizia nr. 1/6 

Cu privire la contractarea împrumutului bancar pentru perioada a. 2014-2017 destinat finanţării obiectului Construcţiei locuinţelor sociale blocul locativ cu 35 apartamente amplasat pe str. Independenţei, 75/A din or. Sîngerei 

 7

Decizia nr. 1/7 

Cu privire la transmiterea activelor în proprietatea publică a autorităţilor publice locale de nivelul I 

 

 Anexa nr. 1 la decizia nr.1/7

Volumul cheltuielilor (Active)efectuate (mijloace băneşti) la lucrările de reparaţii şi construcţii capitale în anul 2013 la instituţiile educaţionale

 8

Decizia nr. 1/8 

Cu privire la transmiterea activelor în administrarea Direcţiei Educaţie

 9

Decizia nr. 1/9 

Cu privire la prelungirea termenului de scadenţă pentru împrumuturile financiare

 10

Decizia nr. 1/10 

Cu privire la implementarea sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului” pe drumurile publice ale raionului Sîngerei

 

Anexa nr. 1 la decizia nr.1/10 

NOTĂ DE ARGUMENTARE Cu privire la implementarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului” pe drumurile publice ale raionului Sîngerei

 11

Decizia nr. 1/11 

Privind acordul Consiliului raional la preluarea în proprietate publică a terenului agricol cu suprafaţa de 12,0 ha destinat implimentării proiectului „DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURE SECTOR THROUGH CREATION OF AN AGRICULTURAL CROSS-BORDER NETWORK/Dezvoltarea sectorului agricol prin crearea unei reţele agricole transfrontaliere” din partea Consiliului local Sîngereii Noi

 12

Decizia nr. 1/12 

Privind atribuirea unui teren, adoptarea amplasării, proiectării şi construirii unor obiective din cadrul proiectului „Dezvoltarea sectorului agricol prin crearea unei reţele agricole transfrontaliere” (MIS ETC 1687)

 13

Decizia nr. 1/13 

Cu privire la aprobarea listei obiectelor la lucrările de întreţinere a drumurilor publice locale din raion pentru anul 2014, finanţate din fondul rutier

 

Anexa nr.1 la decizia nr. 1/13

Lista obiectelorla lucrările de întreţinere a drumurilor publice locale din raionul Sîngerei pentru anul 2014, finanţate din fondul rutier

 14

Decizia nr. 1/14 

Privind instituirea Comisiei raionale de clasificare a unităţilor de alimentaţie publică 

 15

Decizia nr. 1/15

Privind încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus şi serviciul civil al recruţilor din raion, în primăvara anului 2014 

 16

Decizia nr. 1/16 

Cu privire la înfiinţarea instituţiei publice de învăţămînt gimnazial „Gimnaziul Prepeliţa”, s. Prepeliţa

 

Anexa nr.1 la decizia nr. 1/16 

STATUTUL Instituţiei Publice de învăţămînt gimnazial „GIMNAZIUL PREPELIŢA”, S. PREPELIŢA 

 17

Decizia nr. 1/17 

Privind trecerea la autogestiune a Serviciului Stomatologic din raion

 18

Decizia nr. 1/18

Privind operarea modificărilor la Deciziile nr. 2/5 din 18.02.2010,nr.1/5 din 17.02.2010, nr.7/15 din 18.11.2011, 4/8, 4/9, 4/10, din 02.08.2012, nr 2/8 şi 2/9 din 2604.2013, nr. 2/10 din 26.04.2013 şi aprobarea statelor de personal ale IMSP Centre de Sănătate în redacţia nouă 

 19

Decizia nr. 1/19 

Cu privire la expunerea la licitaţie a bunurilor proprietate publică a raionului aflate în administrarea IMSP „Centru de Sănătate Biruinţa”

 20

Decizia nr. 1/20 

Cu privire la procesul de realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional şi examinarea interpelărilor 

 21

Decizia nr. 1/21 

Despre examinarea notificărilor privind ilegalitatea actelor controlate

 22

Decizia nr. 1/22 

Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional, trimestrul II al anului 2014 

 23

Decizia nr. 1/23 

Privind preluarea activelor (volumul lucrărilor de construcție la obiectul nr. 1202/01 «Traseul de aprovizionare cu apă potabilă centralizat, gravitaţional din conducta Soroca-Bălţi-Sîngerei», I tranșa) 

24

Decizia nr. 1/24

Privind transmiterea obiectului nr. 1202/01 "Traseul de aprovizionare cu apă potabilă centralizat, gravitaţional din conducta Soroca-Bălţi-Sîngerei", I tranşă

25

Decizia nr. 1/25

Cu privire la stabilirea parcursului-limită anual al autoturismelor de serviciu

26

Decizia nr. 1/26

Privind instituirea Comisiei speciale pentru acordarea îndemnizaţiei unice la construcţia unei case individuale sau a unei locuinţe cooperatiste, ori pentru procurarea spaţiului locativ sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni din raionul Sîngerei

 

Anexa nr. 1 la decizia nr.1/26 

REGULAMENTUL cu privire la acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia unei case individuale ori a unei locuinţe cooperatiste, sau procurarea spaţiului locativ sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni 

27

Decizia nr. 1/27 

Cu privire la modificarea Anexei nr. 1 la Decizia nr. 9/13 din 20.12.2007 "Cu privire la constituirea comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate" în redacţia nouă

28

Decizia nr. 1/28

Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna

Citit 3530 ori