Ședința CR Sîngerei, 22.05.2014

1  Decizia nr. 2/1

Cu privire la rectificarea bugetului raional, aprobat la 19.12.2013

2  Decizia nr. 2/2

Privind operarea modificărilor bugetul raional aprobat prin Decizia nr. 6/3  din 19.12.2013 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2014, în a doua lectură

3  Decizia nr. 2/3

Cu privire la acceptarea participării la Proiectul de construcţie a locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile, faza II 

 4  Decizia nr. 2/4

Cu privire la organizarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2014

 5  Decizia nr. 2/5

Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt din raionul Sîngerei, către noul an de studii 2014-2015 

   Anexa nr. 1 la decizia nr. 2/5

Planul  de acţiuni pentru pregătirea instituţiilor din raion către anul de studii 2014-2015

   Anexa nr. 2 la decizia nr. 2/5

Programul de acţiuni în vederea pregătirii instituţiilor preşcolare către anul de studii 2014-2015 

 6  Decizia nr. 2/6

Cu privire la organizarea şi funcţionarea grupei de învăţămînt preşcolar în cadrul şcolii primare-grădiniţe din s. Izvoare

7 Decizia nr. 2/7 Cu privire la schimbarea destinaţiei terenurilor agricole
 8  Decizia nr. 2/8

Cu privire la aprobarea Conceptului de participare a copiilor la procesul decizional, nivel raional şi politicii de protecţie a copiilor

   Anexe nr. 1-4 la decizia nr. 2/8  
 9  Decizia nr. 2/9

Cu privire la înfiinţarea serviciului social ”Plasament familial pentru adulţi” şi aprobarea  Regulamentului

   Anexa nr. 1 la decizia nr. 2/9 REGULAMENT privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Plasament familial pentru adulţi” 
   Anexa nr. 2 la decizia nr. 2/9

ACORD DE PARTENERIAT cu privire la crearea şi implementarea serviciului social Plasament familial pentru adulţi

   Anexa nr. 3 la decizia nr. 2/9 State de personal
    Anexa nr. 4 la decizia nr. 2/9 State de personal
 11 Decizia nr. 2/11  Cu privire la transmiterea patrimoniului Î.M. "Centrul stomatologic raional Sîngerei" 
 12  Decizia nr. 2/12 Cu privire la preluarea în proprietate publică a raionului "Construcţia fostei grădiniţe de copii nr. 4" şi terenul aferent
 13  Decizia nr. 2/13

Cu privire la preluarea în proprietate publică a raionului terenul aferent clădirii "fostei bucătării pentru prepararea produselor lactate" 

 14  Decizia nr. 2/14

Cu privire la preluarea în administrarea temporară a raionului "strada Independenţei din oraşul Sîngerei"

15 Decizia nr. 2/15 Privind casarea plantaţiilor perene
  Anexa nr. 1 la decizia nr. 2/15 

Act centralizator privind casarea plantaţiilor perene (livezi) din raionul Sîngerei în anul 2014

16 Decizia nr. 2/16

Cu privire la acordul preluării patrimoniului 

 17 Decizia nr. 2/17

Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna       

Citit 3304 ori