Ședința CR Sîngerei, 14.08.2014

    Proces verbal
 1  Decizia nr. 3/1

Cu privire la atribuirea mandatului de consilier dlui Bîrsan Constantin

 2  Decizia nr. 3/2

Cu privire la executarea bugetului raional pentru 6 luni ale anului 2014

   Anexa  nr. 1 la  decizia nr. 3/2 Informaţie privind executarea bugetului raional la partea venituri pe 6 luni a.2014
    Anexa  nr. 2 la  decizia nr. 3/2 Structura cheltuielilor pe articole şi aliniate a bugetului raional la data 30.06.2014
   Anexa  nr. 3 la  decizia nr. 3/2

Informaţia privind executarea bugetului la partea de cheltuieli pe instituţii raionale la data 30.06 2014

    Anexa  nr. 4 la  decizia nr. 3/2

R A P O R T cu privire la executarea bugetului raional pentru 6 luni a anului 2014

 3  Decizia nr. 3/3

Privind la operarea modificărilor bugetul raional aprobat prin Decizia nr. 6/3 din 19.12.2013 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2014, în a doua lectură”

 4  Decizia nr. 3/4

Cu privire la rectificarea bugetului raional, aprobat la 19.12.2013

 5  Decizia nr. 3/5

Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe aflate în administrarea Direcţiei FinanţePrivind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe aflate în administrarea Direcţiei Finanţ

    Anexa  nr. 1 la decizia nr. 3/5

R e g i s t r u l actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate a Directiei Finante Singerei

 6  Decizia  nr. 3/6

Privind aprobarea Regulamentului „Cu privire modul şi condiţiile de desfăşurare a Proiectului decontrucţie a locuinţelor pentru păturile social/economic vulnerabile, II şiinstituirea comisiei de selectare a beneficiarilor de locuinţe sociale

   Anexa  nr. 1 la decizia nr. 3/6 Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul şi condiţiile de desfăşurare a Proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile social/economic vulnerabile II
 7  Decizia  nr. 3/7

Cu privire la măsurile de pregătire a economiei raionului şi sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2014-2015

 8  Decizia  nr. 3/8

Privid modificarea Anexei la Decizia nr. 1/13 din 20.03.2014 „Privind aprobarea listei obiectelor la lucrările de reparaţie curentă şi întreţinere a drumurilor publice locale finanţate din fondul rutier pentru anul 2014”

 9  Decizia  nr. 3/9

Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a raionului pentru anul 2014-2015Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a raionului pentru anul 2014-2015

    Anexa  nr. 1 la  decizia  nr. 3/9

Planul de acţiuni Privind implementarea Strategiei de dezvoltare a Raionului Sîngerei pentru anul 2014-2015

 10  Decizia  nr. 3/10

Cu privire la completarea Regulamentului de activitate a ÎM “Centrul Stomatologic raional Sîngerei”

 11  Decizia  nr. 3/11

Privind aprobarea contractului de subcomodat

 12  Decizia  nr. 3/12

Cu privire la expunerea la licitaţie a bunurilor propeietatea publică a raionului aflate în administrarea IMSP „Centrul de Sănătate Sîngerei”

 13  Decizia  nr. 3/13

Privind modificarea Deciziei nr. 2/10 din 26.04.2013 şi aprobarea statelor de personal al Centrului Comunitar de Sănătate Mintală

 14  Decizia  nr. 3/14

Cu privire la casarea bunurilor uzate Cu privire la casarea bunurilor uzate  

 15  Decizia  nr. 3/15

PRIVIND ÎNCORPORAREA ÎN SERVICIUL MILITAR ÎN TERMEN, CU TERMEN REDUSŞI SERVICIUL CIVIL AL RECRUŢILOR DIN RAION, ÎN TOAMNA 2014-IARNA 2015

 16  Decizia  nr. 3/16

Privind aprobarea Acordului de colaborare dintre AO ”Parteneriate pentru fiecare copil”și Consiliul raional Sîngerei pentru perioada iulie 2014 - iunie 2017

 17  Decizia  nr. 3/17

Cu privire la implementarea proiectului „Aleea personalităţilor notorii ale plaiului Sângereian”

 18  Decizia  nr. 3/18

Cu privire la transmiterea unui mijloc de transport

 19  Decizia  nr. 3/19

Cu privire la reorganizarea LT. ”V. Alecsandri”, comuna Drăgănești în gimnaziu

 20  Decizia  nr. 3/20

Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional în instanţa de judecată

 21  Decizia  nr. 3/21

Cu privire la cooperarea transfrontalieră

 22  Decizia  nr. 3/22

Cu privire la cooperarea transfrontalieră

 23

 Decizia  nr. 3/23

Privind realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional şi examinarea interpelărilor 

   Anexa  nr. 1 la  decizia  nr. 3/23

Notă informativă privind realizarea deciziilor aprobate la şedinţa ordinară a Consiliului raional din 20.03.2014

 24  Decizia  nr. 3/24

Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional, trimestrul III al anului 2014

 25  Decizia  nr. 3/25

Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna

 26 Decizia  nr. 3/26

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea turneului internaţional anual la handbal „Cupa Consiliului raional Sîngerei”

 27 Decizia  nr. 3/27 

Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe

Citit 1897 ori