Şedinţa Consiliului raional din 19.03.2015

 

1. Informaţie privind atribuirea mandatului de consilier dnei Eleonora Tartacovschi.

Raportor: Gh. Ungureanu -  secretarul Consiliului raional.

2. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2014.

anexa 1

anexa 2

anexa 3

anexa 4

Raportor: N. Tofan -  şef adjunct Direcţie Finanţe.

3. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind plata premiului anual persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică şi funcţionarilor publici din cadrul subdiviziunilor  Consiliului raional.

anexa 1

Raportor: N. Tofan -  şef adjunct Direcţie Finanţe.    

4. Cu privire la operarea modificărilor la bugetul raional pentru anul 2015.

Raportor:. N. Tofan -  şef adjunct Direcţie Finanţe

5. Cu privire la rectificarea bugetului raional, aprobat la 18.12.2014.

Raportor: N. Tofan -  şef adjunct Direcţie Finanţe.

6. Cu privire la transmiterea activelor în administrarea Direcţiei Educaţie.

Raportor: N. Tofan -  şef adjunct Direcţie Finanţe.    

7. Cu privire la transmiterea activelor în proprietate publică a autorităţilor publice locale de nivelul I.

Raportor: N. Tofan -  şef adjunct Direcţie Finanţe.

8.Cu privire la transmiterea activelor în administrarea Aparatului Preşedintelui raionului.

Raportor:. N. Tofan -  şef adjunct Direcţie Finanţe    

9. Cu privire la acordarea împrumutului.

Raportor: N. Tofan -  şef adjunct Direcţie Finanţe.    

10. Cuprivire la cooperarea transfrontalieră.

Raportor:N. Ropot – şef  Secţia Administraţie Publică.

11. Cu privire la modificarea deciziei nr. 4/4 din 02.10.2014 “ Cu privire la aprobarea reţelei de clase a instituţiilor de învăţămînt din raion pentru anul de studii 2014-2015”.

Raportor:V. Chisaru – şef Direcţie Educaţie.

12. Cu privire la administrarea unităţii de transport.

Raportor:V. Chisaru – şef Direcţie Educaţie.

13. Cu privire la lichidarea Şcolii primare din s. Coada Iazului, com. Bilicenii Vechi. .

Raportor: V. Chisaru – şef Direcţie Educaţie.

14. Cu privire la asigurarea finanţării şcolilor mici pentru anul bugetar 2015. .

Raportor:V. Chisaru – şef Direcţie Educaţie.

15. Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt din raionul Sîngerei către noul an de studii 2015-2016.

Raportor:V. Chisaru – şef Direcţie Educaţie.

16. Cu privire la lichidarea şcolii auxiliare-internat din s. Răzălăi.

Raportor:V. Chisaru – şef Direcţie Educaţie.

17. Cu privire la înfiinţarea Centrului de Creaţie şi Agrement din s. Răzălăi.

Raportor:V. Chisaru – şef Direcţie Educaţie.

18. Cu privire la deschiderea secţiilor sportive suplimentare la Şcoala sportivă din or. Sîngerei.

Raportor: V. Chisaru – şef Direcţie Educaţie.

19. Cu privire la primirea proprietăţii publice în administrare.

Raportor:V. Chisaru – şef Direcţie Educaţie.

20. Cu privire la confirmarea listei beneficiarilor de locuinţe sociale.(Blocul din str. Independenţei, 75A or. Sîngerei).

Raportor: Gh. Meaun – Preşedintele raionului.

21. Cuprivire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social asistenţă parentală profesionistă.

anexa 1

Raportor: M. Huzun – şef DASPF Sîngerei.

22. Cuprivire la operarea modificărilor la Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei „Centrul de zi şi plasament temporar pentru persoane în etate şi adulţi cu dezabilităţi „Agape” aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 2/15 din 05.04.2012.

Raportor:M. Huzun – şef DASPF Sîngerei.

23. Privind încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus şi serviciul civil al recruţilor din raion, în primăvara anului 2015.

Raportor:M. Savca –  maior, şef SAM Sîngerei .

24. Cu privire la aprobarea statelor de personal pentru IMSP Centre de Sănătate.

Raportor:V. Tabarcea – vicepreşedintele raionului.

25. Privind aprobarea contractelor.

Raportor:V. Tabarcea – vicepreşedintele raionului.

26. Cu privire la rezultatele realizării Programului sportiv pentru anii 2012-2014 şi aprobarea Programului acţiunilor sportive raionale pentru perioada 2015-2017. .

anexa 1

anexa 2

Raportor:V. Onceanu – specialist principal STS.

27. Cu privire la preluarea în administrarea raionului casa de locuit cu două nivele şi a terenului aferent.

Raportor: I. Harabagiu – şef Serviciu Relaţii Funciare şi Cadastru.

28. Privind aprobarea listei obiectelor la lucrările de reparaţie curentă şi întreţinerea a drumurilor publice locale finanţate din fondul rutier pentru anul 2015.

anexa 1

Raportor:V. Ţîbîrnă – şef Secţie Construcţii Gospodărie Comunală şi Drumuri

29. Privind casarea plantaţiilor perene.

anexa 1

Raportor:Gr. Negruţi – şef Direcţie Agricultură şi Alimentaţie.

30. Cu privire la aprobarea planului de acţiuni anticorupţie pentru anul 2015-2016.

anexa 1

anexa 2

Raportor: A. Mihaliuc – specialist principal Serviciul Juridic.

31. Privind realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional şi examinarea interpelărilor.

anexa 1

 

Raportor: N. Ropot – şef Secţie Administraţie Publică.

32. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional, trimestrul II al anului 2015.

Raportor: Gh. Ungureanu -  secretarul Consiliului raional.

33. Cu privire la evaluarea şi numirea în funcţie de şef a Direcţiei Educaţie a dnei Viorica Chisaru.

Raportor: I.Roşca -  consilier raional.

34. Cu privire la demisia din funcţie de şef IMSP CS Bilicenii Vechi.

Raportor: Gh. Meaun – Preşedintele raionului”

35. Cu privire la aprobarea şcolilor de circumscripţie a LT ”D. Cantemir”, or. Sîngerei, LT „I. Creangă”, s. Rădoaia, LT ”A.Agapie”, s. Pepeni, gimnaziul „Iurie Boghiu”, s. Flămînzeni, gimnaziul ”V. Ceban”, s. Alexandreni .  

Raportor: V. Chisaru – şef Direcţie Educaţie.

36. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.

Raportor: Gh. Ungureanu - secretarul Consiliului raional.

37.Anunţuri şi informaţii.

Citit 2084 ori