Ședința Consiliului raional din 05.08.2015

1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru 6 luni ale anului 2015.

Raportor: N. Tofan - şef adjunct Direcţie Finanţe.

anexa 1

anexa 2

anexa 3

anexa 4

2. Cu privire la rectificarea bugetului raional, aprobat la 18.12.2014.

Raportor: N. Tofan - şef adjunct Direcţie Finanţe.

3. Cu privire la operarea modificărilor la bugetul raional aprobat prin Decizia nr.6/2 din 18.12.2014 2Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2015, în a doua lectură”.

Raportor: N. Tofan - şef adjunct Direcţie Finanţe.

4. Cu privire la operarea modificării la decizia nr.1/17 din 19.03.2015 “Cu privire la înfiinţarea Centrului de creaţie şi Agrement din s. Răzălăi.

Raportor: V. Chisaru – şef Direcţie Educaţie.

5.Cu privire la transmiterea patrimoniului IMSP Centrul de Sănătate Cubolta.

Raportor: E. Taratcovschi – şef, IMSP „CS Sîngerei”.

6. Privind operarea modificărilor în anexa nr.1 la Decizia nr.1/9 din 07.03.2013 “ Cu privire la înfiinţarea Serviciului social “Asistenţa Personală” în cadrul DASPF Sîngerei şi aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea serviciului”.

Raportor: M. Huzun – şef DASPF.

7. Cu privire la operarea modificărilor la Decizia nr.7/8 din 22.12.2003 “Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi statele de personal al Serviciului de deservire socială la domiciliu raionul Sîngerei”.

Raportor: M. Huzun – şef DASPF.

8. Privind necesitatea modificarii anexei nr.4 la Decizia Consiliului raional nr. 2/15 in 05.04.2012 “Cu privire la aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale instituţiilor publice “Raza soarelui”, “Agape” şi “Sf. Gheorghe” .

Raportor: M. Huzun – şef DASPF.

9. Cu privire la măsurile de pregătire a economiei raionului şi sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2015 – 2016.

Raportor: V. Ţîbîrnă – şef SCGCD.

10. Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a colectivelor artistice de amatori.

Raportor: V. Rusu – şef Secţie Cultură.

11. Casarea plantaţiilor perene.

anexa 1

Raportor: Gr. Negruţi – şef DAA.

12. Privind modificarea şi completarea Deciziei nr. 3/6 din 14.08.2014 „ Privind aprobarea Regulamentului Cu privire la modul şi condiţiile de desfăşurare a Proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile social/economic vulnerabile II şi institurea comisiei de selectare a beneficiarilor de locuinţe sociale”.

Raportor: M. Huzun – secretar al Comisiei de selectare a beneficiarilor de locuinţe sociale.

13. Privind realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional şi examinarea interpelărilor.

Raportor: N. Ropot – şef Secţie Administraţie Publică.

14. Cu privire la aprobarea Planului de activitate a Consiliului raional pentru trimestrul III anul 2015.

Raportor: Gh. Ungureanu - secretarul Consiliului raional.

15.Cu privire la numirea dlui Octavian Banaru în funcţia de şef Direcţie Finanţe.

Raportor: O. Savciuc – şef Serviciul Juridic.

16. Cu privire la operarea modificărilor la Anexa nr.7 al Deciziei nr. 10/5 din 28.12.2010 „Cu privire la organizarea Sistemului de sănătate a raionului Sîngerei.

Raportor: O. Savciuc – şef Serviciul Juridic.

17. Privind operarea modificărilor la Anexa nr.1 al Deciziei 9/13 din 20.12.2007 „Cu privire la constituirea comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate”.

Raportor: M. Huzun – şef DASPF.

18. Privind aprobarea Anexa nr.1 al Deciziei 5/5 din 18.08.2003 „Cu privire la constituirea Consiliului de Administraţie al Fondului local de Susţinere Socială a Populaţiei, raionul Sîngerei” în redacţie nouă.

Raportor: M. Huzun – şef DASPF.

19. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.

Raportor: Gh. Ungureanu - secretarul Consiliului raional.

20.Anunţuri şi informaţii.

20.1. Informaţie privind justificarea devizului de cheltuieli la lucrările pentru construcţia frigiderului. Raportor: Ş. Soltan – managerul proiectului.

20.2. Informaţie privind justificarea devizului de cheltuieli la lucrările pentru construcţia apeductului „Soroca – Bălţi”. Raportor: V. Ţîbîrnă – şef SCGCD.

20.3. Informaţie privind justificare adevizului de cheltuieli la suma de 17,8559114 lei transferaţi pentru schimbarea uşilor şi ferestrelor la gimnaziile şi liceele din raion. Raportor: N. Tofan - şef adjunct Direcţie Finanţe.

20.4. Informaţie cu privire la Centrul de Creaţie şi Agrement din s. Răzălăi. Raportor: V. Chisaru – şef Direcţie Educaţie.

20.5. Informaţie cu privire la rezultatele secerişului din anul 2015. Raportor: Gr. Negruţi – şef DAA.

Citit 2000 ori