Pentru a vizualiza documentul, accesați aici: RAPORT
Pentru a vizualiza accesați aici: Anunț de atribuire nr. 3 din 20 mai 2021
Pentru a vizualiza documentul, faceți click aici: ANUNȚ DE PARTICIPARE Pentru a afla detalii despre procedură pe MTender, accesați următorul link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1618467181620?tab=contract-notice
Pentru a vizualiza documentul, accesați aici: RAPORT
Pentru a vizualiza accesați: Anunț de atribuire nr.2 din 02 aprilie 2021
Page 1 of 13