Ședința Consiliului raional din 22.06.2017

 
Raportor: O. Banaru - şef Direcţie Finanţe.
4. Privind transmiterea activelor administrate de IMSP în proprietatea publică a UAT de nivelul I.
Raportor: O. Banaru - şef Direcţie Finanţe.
5.Cu privire la aprobarea Regulamentului Direcției Finanțe din cadrul Consiliului raional Sîngerei.
Raportor: O. Banaru - şef Direcţie Finanţe.
6. Cu privire la transmiterea activului în administrarea publică a UAT de niv.I (Consiliul comunal Ciuciueni).
Raportor: O. Sobeşceanscaia - contabil- şef Serviciul Financiar.
7. Cu privire la numirea dnei Calin Mariana în funcția de șef Direcție Educație.
Raportor: A. Mihaliuc – specialist principal, Serviciul Resurse Umane.
8. Cu privire la lichidarea școlii primare din s. Tăura Veche, com. Tăura Veche.
Raportor: M. Calin - şef interimar, Direcţie Educaţie.
9. Cu privire la lichidarea gimnaziului din s. Sacarovca, com. Drăgănești.
Raportor: M. Calin - şef interimar, Direcţie Educaţie.
10. Cu privire la reorganizarea LT ”Luceafărul” din or. Biruința în gimnaziul ”Luceafărul”.
Raportor: M. Calin - şef interimar, Direcţie Educaţie.
11. Cu privire la acordul preluării proprietății publice a statului ( din administrarea Ministerului Educației) în proprietatea publică a raionului.
Raportor: M. Calin - şef interimar, Direcţie Educaţie.
12. Privind aprobarea Acordului de colaborare dintre AO ”Parteneriat pentru fiecare copil” și Consiliul raional Sîngerei.
Raportor: M. Huzun – șef DASPF.
13. Cu privire la darea în locațiune a bunurilor, proprietate publică a raionului Sîngerei administrate de IMSP CS Drăgănești.
Raportor: M. Bîrsan - Vicepreședintele raionului.
14. Privind transmiterea în folosință cu titlul gratuit către Inspectoratul de Poliție Sîngerei a automobilului de serviciu de model Șkoda-Rapid.
Raportor: O. Gagiu - specialist superior Serviciul Juridic.
15. Privind abrogarea pct.2.1 și 2.2.2 a Deciziei nr.2/12 din 13.04.2017 Cu privire la transmiterea în comodat a bunurilor proprietate a UAT de nivelul II.
Raportor: O. Gagiu - specialist superior Serviciul Juridic.
16. Privind transmiterea în comodat a bunurilor proprietate publică a UAT de nivelul II (r-ul Sîngerei) Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Bilicenii Vechi.
Raportor: O. Gagiu - specialist superior Serviciul Juridic.
17. Privind transmiterea în comodat a bunurilor proprietate a UAT de nivelul II (r-ul Sîngerei) Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Sîngerei.
Raportor: O. Gagiu - specialist superior Serviciul Juridic.
18. Cu privire la aprobarea contractului de subcomodat între IMSP “Centrul de Sănătate Cubolta” şi IMSP “Centrul de Sănătate Sîngerei” .
Raportor: M. Bîrsan – Vicepreședintele raionului.
19. Privind aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale (de interes raional) finanțate din mijloacele fondului rutier pe anul 2017.
Raportor: V. Țîbîrnă - șef SCGCD.
20. Cu privire la realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional.
Citit 1105 ori