Ședința Consiliului raional din 28.09.2017

1. Privind modificarea Deciziei nr.8/2 din 15.12.2016 „ Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2017, în a doua lectură”.

Raportor: O. Banaru  -  şef Direcţie Finanţe.

Anexa 1-3-4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 12

2. Cu privire la  transmiterea autospecialei (automăturătoare), cu titlu gratuit, din administrarea raionului (Consiliului raional) în administrarea orașului Sîngerei.

Raportor:  O. Sobeşceanscaia  -  contabil- şef Serviciul Financiar.

3. Cu privire la  transmiterea  mijloacelor de transport cu titlu gratuit, proprietate publică a raionului (Consiliului raional) din administrarea Aparatului Președintelui în administrarea Direcției Educație.

Raportor:  O. Sobeşceanscaia  -  contabil- şef Serviciul Financiar.

4. Cu privire la  transmiterea activelor din proprietatea raionului (Consiliului raional) în proprietatea statului (MAI - Direcția Situații Excepționale mun. Bălți)

Raportor:  O. Sobeşceanscaia  -  contabil- şef Serviciul Financiar.

5. Cu privire la operarea modificărilor la decizia nr.8/12 din 17.12.2015 ”Cu privire la crearea Consiliului Consultativ al Direcției Educație Sîngerei”.

Raportor: M. Calin  -  şef, Direcţie Educaţie.

6. Cu privire la conferirea Instituției Publice gimnaziul Prepelița numele lui ”Ion Ignatiuc” – deputat în Sfatul Țării.

Raportor: M. Calin  -  şef, Direcţie Educaţie.

7. Cu privire la aprobarea rețelei de clase a instituțiilor de învățămînt din raion pentru anul de studiu 2017-2018.

Raportor: M. Calin  -  şef, Direcţie Educaţie.

 Anexa 1

8. Cu privire la operarea modificărilor la Decizia nr.2/15 din 05.04.2012 ”Cu privire la aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale instituțiilor publice ”Raza Soarelui”, ”Agape”, ”Sfîntul Gheorghe”.

Raportor: M. Huzun – șef DASPF.

Anexa 1

Anexa 2

9. Cu privire la modificarea și completarea Deciziei nr.2/1 din 05.04.2012 ”Cu privire la organigrama și statele de personal ale aparatului președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor și altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional”..

Raportor:A. Mihaliuc – specialist principal, Serviciul Resurse Umane.

10. Cu privire la coordonarea Regulamentului IMSP ”Spitalul raional Sîngerei”.

 Raportor: V. Baciu  -  şef Secție Administrație Publică.

11.Cu privire la completarea punctului 1 din decizia 4/8 din 17.08.2017  ”Privind transmiterea în folosință cu titlul gratuit către IMSP CNAMUP a spațiilor din incinta IMSP CS Drăgănești ”.

 Raportor: V. Baciu  -  şef Secție Administrație Publică.

12. Privind operarea modificărilor în pct.1 al Deciziei nr.3/13 din 22.06.2017 a Consiliului raional Sîngerei.

Raportor: O. Gagiu -  specialist superior Serviciul Juridic.

13. Privind recrutarea tinerilor a.n. 2002 în Secția Administrativ-Militară a raionului Sîngerei.

Raportor: M. Savca – şef SAM Sîngerei.

14. Privind modificarea Anexei nr.1 la decizia Consiliului raional nr.3/19 din 22.06.2017Privind aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale (de interes raional) finanțate din mijloacele fondului rutier pe anul 2017” .

Raportor: V. Țîbîrnă -  șef SCGCD.

15. Cu privire la stabilirea hotarelor unității administrativ-teritoriale Cubolta.

Raportor: I. Harabagiu -  șef SRFC.

16. Cu privire la stabilirea hotarelor unității administrativ-teritoriale Alexăndreni.

Raportor: I. Harabagiu -  șef SRFC.

17. Cu privire la realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional.

Raportor: V. Baciu - şef, SAP.

Anexa 1

18. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional Sîngerei pentru trimestrul IV, anul 2017.

Raportor: Gh. Ungureanu – secretarul Consiliului raional. 

19. Cu privire la crearea Centrului de Tineret.

Raportor: V. Onceanu – specialist principal, Serviciul Tineret și Sport. 

Anexa 1

20. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional, în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.

Raportor: Gh. Ungureanu – secretarul Consiliului raional. 

21. Anunţuri, informaţii şi declaraţii.

Citit 1118 ori