Ședința ordinară a Consiliului raional Sîngerei din 18.12.2017

1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018 în prima lectură.

Raportor: O. Banaru  -  şef Direcţie Finanţe.

raportul 

anexa 1,2,3,4,

anexa 5

2.Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018 în doua lectură.

Raportor: O. Banaru  -  şef Direcţie Finanţe.

anexa 1-5,10

anexa 6

anexa 7,7-1,8,11

anexa 9

3.Cu privire la transmiterea activelor, proprietate publică a raionului, din administrarea instituțiilor educaționale în administrarea Direcției Educație.

Raportor: O. Banaru  -  şef Direcţie Finanţe.

4. Privind modificarea Deciziei nr.8/2 din 15.12.2016 „ Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2017, în a doua lectură”.

Raportor: O. Banaru  -  şef Direcţie Finanţe.

anexa  1,3,4,

anexa 6

anexa 12

5. Privind autorizarea casării bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aflate în administrarea Aparatului Președintelui raionului și subdiviziunile lor.

Raportor: O. Sobeșceanscaia  -  contabil-şef Serviciul Financiar.

6. Cu privire la instituirea componenței Agenției de Implementare a proiectului ”Reforma Învățămîntului în Moldova” în cadrul IP LT ”A. Agapie”, com.Pepeni și aprobarea listei lucrătorilor de renovare în cadrul subproiectului IP LT ”A. Agapie”.

Raportor: M. Calin – şef Direcţie Educaţie.

7. Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe (cărţi), aflate în administrarea bibliotecilor  școlare ale instituţii de învăţămînt  din raion .

Raportor: M. Calin – şef Direcţie Educaţie.

8. Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aflate în administrarea I.P. gimnaziul ”Vitalie Ceban” com. Alexăndreni.

Raportor: T. Popescu – director I.P. gimnaziul ”Vitalie Ceban” com. Alexăndreni.

9. Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru susținerea populației de etnie romă pentru anii 2017-2020.

Raportor: M. Huzun – șef DASPF.

10. Privind autorizarea casării bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aflate în administrarea DASPF.

Raportor: M. Huzun – șef DASPF.

11. Cu privire la premierea persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică în Consiliul raional.

Raportor:I. Cojocaru  -  specialist principal Serviciul Resurse Umane.

12. Privind numirea în funcție a șefilor IMSP ”Centrul de Sănătate Rădoaia”, IMSP ”Centrul de Sănătate Drăgănești”, IMSP ”Centrul de Sănătate Pepeni”, pe o perioadă determinată.

Raportor: I. Cojocaru  -  specialist principal Serviciul Resurse Umane.

13. Cu privire la aprobarea programului concediilor de odihnă anul 2018.

Raportor:I. Cojocaru  -  specialist principal Serviciul Resurse Umane.

14.Privind aprobarea contractului de subcomodat între IMSP Centru de Sănătate Rădoaia și ÎM ”Centru Stomatologic Sîngerei”.

Raportor: V. Serbuşca – şef Direcţie Economie.

15. Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anul 2018 privind implementarea Strategiei de Dezvoltare a raionului anii 2012-2020.

Raportor: V. Serbuşca – şef Direcţie Economie.

16. Privind aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale (de interes raional) finanțate din mijloacele fondului rutier, pe anul 2018.

Raportor: V. Țîbîrnă – şef SCGCD.

anexa

17. Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a activelor din administrarea Proiectului Transfrontalier ”Dezvoltarea  sectorului agricol prin crearea unei rețele agricole transfronatliere” Cod Miss-Etc 1687, în proprietatea publică a raionului Sîngerei.

Raportor: Ș. Soltan – manager de proiect.

18. Cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional în cadrul Consiliului raional  Sîngerei.

Raportor: V. Baciu - şef, SAP.

19.Cu privire la procesul de examinare a interpelărilor şi realizare a deciziilor aprobate de către Consiliul raional.

Raportor: V. Baciu - şef, SAP.

anexa

20. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional Sîngerei pentru trimestrul I, anul 2018.

Raportor: Gh. Ungureanu – secretarul Consiliului raional. 

21. Cu privire la operarea modificărilor în componenţa Comisiilor  consultative de specialitate ale Consiliului raional.

Raportor: V. Baciu - şef, SAP.

22. Privind casarea unităților de transport auto, aflate în gestiunea IMSP Centrul de Sănătate Sîngerei .

Raportor: E. Tartacovschi - director CS Sîngerei.

23. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional, în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.

Raportor: Gh. Ungureanu – secretarul Consiliului raional. 

24. Anunţuri, informaţii şi declaraţii.

24.1. Raport cu privire la totalurile anului agricol.

Raportor : Gr. Negruți - șef, Direcție Agricultură și Alimentație.

24.2. Informație cu privire la activitatea Serviciul raional de arhivă Sîngerei privind realizarea obiectivelor planificate pentru perioada 2012-2016 și 8 luni ale anului 2017.

Raportor : L. Costețchi - șef, Serviciu Arhivă.

Citit 1293 ori