Ședința CR Sîngerei, 18.11.2010

1
  Ordinea de zi
2
Decizia nr. 8/1 Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2010
3
Anexă Raport
4
Decizia nr. 8/2 Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni 2010
5
Anexa nr. 1 Executarea bugetului la partea venituri
6
Anexa nr. 2 Structura cheltuielilor pe 9 luni 2010
7
Anexa nr. 3 Executarea bugetului la partea cheltuieli
8
Anexa nr. 4 Raport
9
Decizia nr. 8/3 Cu privire la operarea modificărilor la bugetul pentru 2010
10
Decizia nr. 8/4 Cu privire la rectificarea bugetului raional aprobat la 12.12.2009
11
Decizia nr. 8/5 Cu privire la transmiterea fondurilor fixe
12
Decizia nr. 8/6 Cu privire la transmiterea fondurilor fixe
13
Decizia nr. 8/7 Cu privire la aprobarea reţelei de clase ale instituţiilor de învăţămînt pentru anul 2010-2011
14
Anexă Indicii de reţea a instituţiilor de învăţămînt preuniversitar din raion
15
Decizia nr. 8/8 Cu privire la aprobarea Programul de modernizare a sistemului educaţional din raion
16
Anexa nr. 1 Notă informativă
17
Anexa nr. 2 Pprogramul de modernizare a sistemului educaţional în raion pe anii 2010-2015
18
Decizia nr. 8/9 Cu privire la recrutarea tinerilor
19
Decizia nr. 8/10 Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la asistenţa parentală profesională
20
Decizia nr. 8/11 Cu privire la distribuirea grîului alimentar
21
Decizia nr. 8/12 Cu privire la aprobarea privatizării locuinţelor
22
Decizia nr. 8/13 Aprobarea Planului de dezvoltare a acapacităţilor administrative
23
Anexă Planul de dezvoltare a capacităţilor administrative
24
Decizia nr. 8/14 Cu privire la abrogarea deciziei nr. 5/2 din 28.08.2008
25
Decizia nr. 8/15 Cu privire la procesul de examinare a interpelărilor şi realizarea deciziilor Consiliului raional
26
Anexă Notă informativă privind realizarea deciziilor aprobate
27
Decizia nr. 8/16 Cu privire la aprobarea Planului de activitate a Consiliului raional pe trimestrul IV a anului 2010
28
Decizia nr. 8/17 Cu privire la aprobarea regulamentului de conferire a titlului onorific "Cetăţean de onoare" al raionului
29
Decizia nr. 8/18 Cu privire la acordul preluării patrimoniului
30
Decizia nr. 8/19 Cu privire la desemnarea unui consilier pentru semnarea deciziilor
31
  Proces verbal
Citit 1436 ori