Ședința CR Sîngerei, 16.12.2010

1   Ordinea de zi
2 Decizia nr. 9/1 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2011 în a II-a lectură
3 Anexa nr. 1 Sinteza veniturilor, cheltuielilor şi surse de finanţare a bugetului raional pe anul 2011
4 Anexa nr. 2 Normativele defalcărilor
5 Anexa nr. 3 Normativele defalcărilor la impozitul funciar şi pe bunurile imobiliare
6 Anexa nr. 4 Transferurile de la bugetul raional la bugetele locale
7 Anexa nr. 5 Sinteza veniturilor şi cheltuielilor Fondului de Susţinere Socială a Populaţiei
8 Anexa nr. 6 Repartizarea alocaţiilor pentru finanţarea investiţiilor
9 Anexa nr. 7 Mijloacele speciale aprobate de către instituţiile publice finanţate de la bugetul raional
10 Anexa nr. 8 Nomenclatorul tarifelor serviciilor prestate de instituţiile publice finanţate de la bugetul raional
11 Anexa nr. 9 Efectivul limită al statelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul raional
12 Anexa nr. 10 Notă informativă cu privire la aprobarea bugetului pentru anul 2011
13 Decizia nr. 9/2 Cu privire la operarea modificărilor la bugetul raional
14 Decizia nr. 9/3 Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la "Locuinţa protejată"
15 Anexa nr. 1 Notă informativă
16 Anexa nr. 2 Regulamentul privind organizarea şu funcţionarea serviciului "Locuinţa protejată"
17 Decizia nr. 9/4 Cu privire la la aprobarea Regulamentului privind serviciul "Casa comunitară"
18 Anexa nr. 1 Notă informativă
19 Anexa nr. 2 Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea serviciului "Casa comunitară"
20 Decizia nr. 9/5 Măsurile de îmbunătăţire a organizării alimentaţiei copiilor în instituţiilor educaţionale din raion
21 Anexa nr. 1 Notă informativă
22 Decizia nr. 9/6 Cu privire la evaluarea performanţilor secretarului consiliului
23 Decizia nr. 9/7 Cu privire la aprobarea graficului de concedii pentru anul 2011
24 Decizia nr 9/8 Cu privire la aprobarea Planului de activitate a Consiliului raional pentru trimestrul I al anului 2011
25 Decizia nr. 9/9 Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe
26 Decitia nr 9/10 Cu privire la desemnarea unui consilier
27   Proces verbal al şedinţei
Citit 1253 ori