Ședința CR Sîngerei, 07.03.2013

1
  Proces verbal
2
Decizia nr.1/1 Cu privire la starea socio-economică a raionului în anul 2012
3
Decizia nr.1/2 Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a raionului pentru anul 2013
4
Anexă Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a raionului pentru anul 2013
5
Decizia nr.1/3 Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2012
6
Anexa nr. 1 Informaţie cu privire la venituri
7
Anexa nr. 2 Structura cheltuielilor
8
Anexa nr. 3 Cheltuieli pe instituţii
9
Anexa nr. 4 Raport cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2012
10
Decizia nr.1/4 Cu privire la rectificarea bugetului raional, aprobat la 14.12.2012
11
Decizia nr.1/5 Cu privire la operarea modificărilor la bugetul raional, aprobat la 14.12.2012
12
Anexă RAPORT
13
Decizia nr.1/6 Cu privire la acordarea garanţiei de împrumut Consiliului comunal Dumbrăviţa
14
Decizia nr.1/7 Cu privire la transmiterea documentaţiei privind obiectul Reparaţia acoperișului clădirii Stabilimentului din or. Sîngerei, a Spitalului raionuluiSîngerei
15
Decizia nr.1/8 Privind operarea modificărilor la decizia nr. 8/12 din 22.12.2011 Cu privire la înființarea instituției de învățămînt Centrul de Formare Profesională și Ghidare în Carieră pentru Tineri
16
Decizia nr.1/9 Cu privire la înființarea Serviciului social Asistența personală în cadrul DASPF Sîngerei și aprobarea regulamentului privind organizarea și funcționarea serviciului
17
Anexa nr. 1 Regulamentul cu privire laorganizarea și funcționarea serviciului social Asistență personală
18
Anexa nr. 2 Notă informativă
19
Decizia nr.1/10 Cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social Casa Comunitară
20
Anexa nr. 1

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului social Casa Comunitară

21
Anexa nr. 2 Statele de Personal
22
Decizia nr.1/11 Cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social Echipa Mobilă pentru peroane cu dizabilități mintale pe lîngă DASPF
23
Anexa nr. 1 Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului social Echipa Mobilă
24
Anexa nr. 2 Statele de Personal
25
Anexa nr. 3 Notă informaivă
26
Decizia nr.1/12 Cu privire la modificarea Regulamentelor a IMSP Centrelor de Sănătate Biruința, Copăceni, Drăgănești, Rădoaia, Pepeni și Bilicenii Vechi
27
Decizia nr. 1/13 Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe IMSP Centrelor de Sănătate Drăgănești, Rădoaia, Pepeni și Bilicenii Vechi
28
Decizia nr.1/14 Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe
29
Decizia nr.1/15 Cu privire la aprobarea contractelor
30
Decizia nr.1/16 Cu privire la aprobarea contractelor
31
Decizia nr.1/17 Cu privire la aprobarea contractelor
32
Decizia nr.1/18 Încorporarea în serviciul militar
33
Decizia nr.1/19 Cu privire la cooperarea cu Poviatul Garwolin din Polonia
34
Decizia nr.1/20 Cu privire la instituirea unității de șofer
35
Decizia nr.1/21 Cu privire la procesul de examinare a interpelărilor și relizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional
36
Decizia nr.1/22 Aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul II anul 2013
37
Decizia nr.1/23 Desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional
Citit 1505 ori