Ședința CR Sîngerei, 26.04.2013

1   Proces verbal
2 Decizia nr.2/1

Cu privire la acordarea împuternicirii Preşedintelui raionului pentru semnarea documentelor ce reglementează realizarea Proiectului destinat construcţiei locuinţelor sociale blocul locativ cu 35 apartamente amplasate pe str. Independenţei, 75/A din or. Sîngerei şi desemnarea responsabilului tehnic

3 Decizia nr.2/2 Cu privire la transmiterea bunurilor
4 Decizia nr.2/3 Cu privire la operarea modificărilor la bugetul raional aprobat prin Decizia nr. 6/9 din 14.12.2012 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2013, în a doua lectură
5 Decizia nr.2/4 Cu privire la rectificarea bugetului raional, aprobat la 14.12.2012
6 Decizia nr.2/5 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea DASPF
7 Anexă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Sîngerei
8 Decizia nr.2/6 Cu privire la organizarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2013
9 Decizia nr.2/7 Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt către noul an de studii 2013-2014
10 Anexă Planul de acţiuni în vederea pregătirii instituţiilor preşcolare şi preuniversitare către anul de studii 2013-2014
11 Decizia nr.2/8 Cu privire la fondarea IMSP Centrul de Sănătate Sîngereii Noi
12 Decizia nr.2/9 Cu privire la fondarea IMSP Centrul de Sănătate Flămînzeni-Coşcodeni
13 Decizia nr.2/10 Cu privire la schimbarea denumirii IMSP ,,Centrul Medicilor de Familie Sîngerei" în IMSP ,,Centrul de Sănătate Sîngerei" şi aprobarea Regulamentului
14 Decizia nr.2/11 Cu privire la transmiterea patrimoniului Instituţiilor Medico-Sanitare Publice
15 Decizia nr.2/12 Cu privire la modificarea Regulamentului IMSP Centrul de Sănătate Chişcăreni
16 Decizia nr.2/13 Cu privire la aprobarea contractelor de locaţiune
17 Decizia nr.2/14 Cu privire la operarea modificărilor la Decizia nr. 10/5 din 28.12.2010 Cu privire la organizarea Sistemului de sănătate a raionului Sîngerei
18 Decizia nr.2/15 Cu privire la casarea bunurilor uzate
19 Decizia nr.2/16 Cu privire la confirmarea dnei Vulpe Viorica în funcţia de şef Direcţie Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei - director al Fondului Local de Susţinere Socială a Populaţiei
20 Decizia nr.2/17 Cu privire la modificarea şi completarea Anexelor nr. 2 şi nr. 11 a Deciziei nr. 2/1 din 05.04.2012 Cu privire la organigrama şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor şi altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional
21 Decizia nr.2/18 Cu privire la înfiinţarea Instituţiei Publice Incubatorul de Afaceri Sîngerei
22 Decizia nr.2/19 Cu privire la aderarea Consiliului raional Sîngerei la proiectul Uniunea Consiliilor Raionale din Republica Moldova
23 Decizia nr.2/20 Cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului raional în instanţa de judecată
24 Decizia nr.2/21 Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna
Citit 1630 ori