Ședința ordinară a Consiliului raional Sîngerei din 22.03.2018

Raportor: V. Baciu - șef, Secție Administrație Publică
Raportor: O. Banaru - șef, Direcție Finanțe.
Raportor: O. Banaru-șef, Direcție Finanțe
Raportor: O. Banaru - Șef Direcție Finanțe
5. Privind plata premiului anual persoanelor care dețin funcții de demnitate publică și funcționarilor publici din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional.
Raportor: O. Banaru – Șef Direcție Finanțe.
6. Cu privire la pregătirea instituțiilor de învățămînt către noul an școlar 2018-2019.
Raportor: M. Calin – șef Direcție Educație.
7. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților în sezonul estival 2018.
Raportor: M. Calin – șef Direcție Educație.
8. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în administrarea Direcției Educație Sîngerei.
Raportor: M. Calin – șef Direcție Educație.
9. Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe aflate în gestiunea IP Gimnaziul Mărinești.
Anexa 1 
Raportor: R. Răzlog – directorul IP Gimnaziul Mărinești.
10. Privind încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus și serviciul civil al recruților din raion, în primăvara-vara anului 2018.
Raportor: M. Savca – şef SAM Sîngerei.
11. Cu privire la aprobarea cuantumului plății pentru Serviciul Îngrijire Socială la Domiciliu pentru anul 2018.
Raportor: M. Huzun – șef DASPF.
12. Privind operarea modificărilor și completărilor la Anexa nr.1 aprobată prin Decizia nr.1/20 din 19.03.2015 ”Cu privire la confirmarea listei beneficiarilor de locuințe sociale (Blocul din str. Independenței,75 A or. Sângerei)”.
Raportor: M. Huzun – șef DASPF.
13. Privind operarea modificărilor la anexa nr.3 și abrogarea anexei nr.4 la Decizia nr. 2/12 din 14.04.2016.
Raportor: M. Huzun – șef DASPF.
14. Privind aprobarea Programului raional privind sănătatea mintală pe anii 2017-2021 și a planului de acțiuni pentru implementarea acestuia.
Anexa 1 
Raportor: E. Tartacovschi – Șef IMSP CS Sîngerei.
15. Privind casarea mijloacelor fixe, aflate în gestiunea IMSP Centru de Sănătate Drăgănești.
Raportor: Gh. Mereniuc – Șef IMSP CS Drăgănești.
16. Cu privire la aprobarea statelor de personal Instituțiilor Medico-Sanitare Publice pentru anul de gestiune 2018.
Raportor: A. Crăciun – specialist principal Serviciu Resurse Umane.
17. Cu privire la stabilirea plății conducătorilor instituțiilor IMSP pentru activitatea prin cumul și suplimentului pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță a activității instituțiilor IMSP, pentru anul de gestiune 2018.
Raportor: A. Crăciun – specialist principal Serviciu Resurse Umane.
18. Privind modificarea Deciziei nr.5/10 din ”28” septembrie 2017 și nr. 6/9 din ”23” noiembrie 2017.
Raportor: M. Bîrsan – Vicepreședintele raionului.
19. Privind modificarea Deciziei nr. 5/13 din ”27” octombrie 2016.
Raportor: V. Serbușca - șef Direcție Economie.
20. Privind prelungirea contractelor de locațiune a bunurilor proprietate publică a raionului.
Raportor: V. Serbușca - șef Direcție Economie.
21. Cu privire la modificarea a unor decizii ale Consiliului raional și aprobarea încheierii contractului de subcomodat.
Raportor: A. Popescu - șef Serviciu Juridic.
22. Cu privire la încheierea contractului de comodat între Consiliul raional și IMSP CNAMUP.
Raportor: A. Popescu - șef Serviciu Juridic.
23. Cu privire la aprobarea Programului de efectuare a auditului intern pentru anul 2018.
Raportor: V. Stanciuc- auditor intern din cadrul Aparatului Președintelui raionului.
24. Privind modificarea și completarea Deciziei nr. 8/25 din 17.12.2015 ”Cu privire la constituirea Consiliului raional pentru siguranța rutieră”.
Raportor: A. Guțu - specialist superior DAA.
25. Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică a UAT de nivelul doi – raionul Sîngerei în mod masiv cu stabilirea hotarelor și aprobarea proiectului de formare. ( L-265 drum de acces spre s. Cotovca, L-265,1 drum de acces spre s.Dobrogea nouă)
Raportor: I. Harabagiu - șef SRFC.
26. Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică a UAT de nivelul doi – raionul Sîngerei în mod masiv cu stabilirea hotarelor și aprobarea proiectului de formare. ( G-29 Alexăndreni-Țîplești, L-267,1 drum de acces spre s. Heciul Vechi, L-267,3 drum de acces spre s. Grigorești).
Raportor: I. Harabagiu - șef SRFC.
27. Cu privire la stabilirea hotarelor unității administrativ-teritoriale Bilicenii Vechi.
Raportor: I. Harabagiu - șef SRFC.
28. Cu privire la rezultatele realizării Programului sportiv pentru anii 2015-2017 și aprobarea Programului acțiunilor sportive raionale pentru perioada 2018-2020.
Raportor: V. Onceanu – specialist principal Serviciul Tineret și Sport.
29. Cu privire la aprobarea statelor de personal al Centrului raional de Tineret.
Anexa 1 
Raportor: V. Onceanu – specialist principal Serviciul Tineret și Sport.
30. Cu privire la aprobarea Planului raional anticorupție pentru anii 2018-2020.
34. Anunţuri, informaţii şi declaraţii.

Citit 1396 ori