Ședința CR Sîngerei, 04.07.2013

1
Proces Verbal
2
Decizia nr. 3/1

Cu privire la operarea modificărilor la bugetul raionalaprobat prin Decizia nr. 6/9 din 14.12.2012 „Cu privire laaprobarea bugetului raional pentru anul 2013, în a doua lectură”

3
Decizia nr.3/2 Cu privire la operarea modificărilor la Decizia nr. 2/1 din 26.04.2013 ,,Cu privire la acordarea împuternicirii Preşedintelui raionului pentru semnarea documentelor ce reglementează realizarea Proiectului destinat construcţiei locuinţelor sociale ,,blocul locativ cu 35 apartamente amplasat pe str. Independenţei, 75/A din or. Sîngerei" şi desemnarea responsabilului tehnic"
4
Decizia nr.3/3 Cu privire la organizarea Universităţii de vară ,,Mitropolit Iosif Naniescu"
5
Decizia nr.3/4 Cu privire la modificarea deciziei nr. 2/10 din 26 aprilie 2013 ,,Cu privire la reorganizarea prin transformare a IMSP CMF Sîngerei în IMSP CS Sîngerei"
6
Decizia nr.3/5 Cu privire la efectuarea recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor în raionul Sîngerei pentru anul 2014
7
Decizia nr.3/6 Cu privire la implementarea proiectului "DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURE SECTOR THROUGH CREATION OF AN AGRICULTURAL CROSS-BORDER NETWORK" (Dezvoltarea sectorului agricol prin crearea unei reţele transfrontaliere)
8
Decizia nr.3/7 Cu privire la implementarea proiectului "VIRTUAL PLATFORM FOR CROSS-BORDER YOUTH EXCHANGE" (Platforma virtuală pentru facilitarea proiectelor transfrontaliere ale tinerilor)
9
Decizia nr.3/8 Cu privire la implementarea proiectului "EFFICIENT USE OF RECYCLABE WASTE FROM THE REAL SPACE IN THE VIRTUAL ONE WITH REAL BENEFITS" (Utilizarea eficientă a deşeurilor reciclabile - din spaţiul real în cel virtual)
10
Decizia nr.3/9 Cu privire la modificarea deciziilor nr. 1/12 din 07 martie 2013 şi nr.2/12 din 26 aprilie 2013
11
Decizia nr.3/10 Cu privire la operarea modificărilor la Decizia 5/8 din 25.10.2012 ,,Cu privire la dizolvarea Î.M.P.P. "Plai Sângerean"
Citit 1474 ori