Ședința CR Sîngerei, 15.08.2013

1
Proces verbal
2
Decizia nr.4/1 Cu privire la executarea bugetului raional pentru 6 luni ale anului 2013
3
Decizia nr.4/2 Cu privire la rectificarea bugetului raional, aprobat la 14.12.2012
4
Decizia nr. 4/3 Cu privire la operarea modificărilor la bugetul raional aprobat prin Decizia nr. 6/9 din 14.12.2012 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2013, în a doua lectură
5
Decizia nr. 4/4 Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate aflate în administrarea IMSP Spitalul raional Sîngerei
6
Decizia nr. 4/5 Cu privire la preluarea imobilului în administrare
7
Decizia nr. 4/6 Cu privire la transmiterea imobilului
8
Decizia nr. 4/7 Cu privire la acordarea garanţiei de împrumut Consiliului comunal Ciuciueni
9
Decizia nr. 4/8 Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe
10
Decizia nr. 4/9 Cu privire la măsurile de pregătire a economiei raionului şi sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2013-2014
11
Decizia nr.4/10 Cu privire la aprobarea Programului raional de sănătate mintală pentru anii 2012-2016
12
Decizia nr.4/15 Cu privire la semnarea Acordului de colaborare a proiectului Susţinerea copiilor din instituţiile rezidenţiale pentru a fi îngrijiţi în familie, şcoală şi comunitate dintre Parteneriate pentru fiecare copil şi Consiliul raional Sîngerei
13
Decizia nr. 4/16 Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul militar în termen redus şi serviciul civil a recruţilor din raion, în toamna anului 2013
14
Decizia nr.4/17 Cu privire la desemnarea în funcţia de administrator a Instituţiei Publice "Incubatorul de Afaceri Sîngerei" a Doamnei Oprea Silvia
15
Decizia nr. 4/18 Cu privire la exercitarea temporară a funcţiilor Directorului "IMSP Spitalul raional Sîngerei"
16
Decizia nr. 4/20 Cu privire la realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional şi examinarea interpelărilor
17
Decizia nr. 4/21 Cu privire la aprobarea planului de activitate a Consiliului raional pentru trimestrul III anul 2013
18
Decizia nr.4/22 Cu privire la operarea modificărilor la "Regulamentul privind repartizarea şi utilizarea resurselor financiare din componenta raională", aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 6/10 din 14.12.2012"
19
Decizia nr.4/23 Cu privire la acordarea garanţiei de împrumut Consiliului comunal Chişcăreni
20
Decizia nr.4/24

Cu privire la implementarea proiectului "Dezvoltarea sectorului agricol prin crearea unei reţele agricole transfrontaliere/Development of the Agriculture sector through creation of an agricultural cross-border network"

21
Decizia nr.4/25 Cu privire la implementarea proiectului "Platforma virtual pentru schimbul de tineri transfrontalier / VIRTUAL PLATFORM FOR CROSS-BORDER YOUTH EXCHANGE"
22
Decizia nr.4/26 Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna
Citit 1535 ori