Ședința CR Sîngerei, 31.10.2013

1   Proces verbal
2

Decizia nr. 5/1

Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2013
3 Anexa nr.1 la decizia nr. 5/1 Informaţie privind executarea bugetului raional la partea venituri de bază pe 9 luni a. 2013
4 Anexa nr.2 la decizia nr. 5/1 Structura cheltuielilor pe articole şi aliniate a bugetului raional la data 30.09.2013
5 Anexa nr.3 la decizia nr. 5/1 Informaţie privind executarea bugetului la partea de cheltuieli pe instituţii raionale la data 30.09 2013
6 Anexa nr.4 la decizia nr. 5/1

Raport cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni a anului 2013

7 Decizia nr. 5/2

Cu privire la operarea modificărilor la bugetul raional aprobat prin Decizia nr. 6/9 din 14.12.2012 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2013 , în a doua lectură"

8

Decizianr. 5/3

Cu privire la rectificarea bugetului raional, aprobat la 14.12.2012
9 Decizia nr. 5/4 Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate aflate în administrarea Liceului Teoretic ,,Alecu Russo" din sat. Sîngereii Noi
10 Decizia nr. 5/5 Cu privire la aprobarea reţelei de clase a instituţiilor de învăţămînt din raion pentru anul de studii 2013-2014
11 Decizia nr. 5/6 Cu privire la şcolarizarea elevilor cu vîrsta de 7-16 ani şi instituţionalizarea copiilor de 5-6 ani în instituţiile preşcolare în anul de studii 2013-2014
12 Decizia nr. 5/7 Cu privire la alimentarea elevilor ce se deplasează cu unităţile şcolare de transport în unităţile de învăţămînt de circumscripţie
13 Decizia nr. 5/8 Cu privire la acordarea indemnizaţiei consilierilor raionali pentru participare la şedinţele Consiliului raional
14 Decizia nr. 5/9 Cu privire la aprobarea contractelor de locaţiune
15 Decizia nr. 5/10 Cu privire la comercializarea şi formarea bunului imobil (obiect neutilizat în procesul tehnologic) gestionat de IMSP ,,Centrul de Sănătate Pepeni"
16 Decizia nr. 5/11 Cu privire la aprobarea contractului de locaţiune
17 Decizia nr. 5/12 Cu privire la aprobarea contractului de locaţiune
18 Decizia nr. 5/13 Cu privire la instituirea Biroului Comun de Informaţii şi Servicii şi aprobarea regulamentului privind organizarea şi funcţionarea acestuia în cadrul Consiliului raional
19 Decizia nr. 5/14 Cu privire la recrutarea tinerilor a.n. 1998 în Secţia Administrativ-Militară a raionului Sîngerei
20 Decizia nr. 5/15 Cu privire la reparaţia capitală (schimbarea uşilor şi ferestrelor la clădirile instituţionale de învăţămînt primar şi secundar general cu geamuri şi uşi exterioare din PVA(Clorură de polivinil))
21 Anexa nr. 1 la decizia nr. 5/15 Raport de specialitate cu privire la reţeaua de şcoli şi clase a instituţiilor de învăţămînt preuniversitar şi extraşcolar din raion pentru anul de studii 2013-2014
22 Decizia nr. 5/16 Cu privire la aprobarea bilanţului de lichidare al ÎM PP ,,Plai Sîngerean"
23 Decizia nr. 5/17 Cu privire la concedierea din funcţia de director al Î.M.P.P. "Plai Sîngerean"
24 Decizia nr. 5/18 Cu privire la aprobarea planului de activitate al Consiliului raional pentru trimestru IV anul 2013
25 Decizia nr. 5/19 Cu privire la procesul de examinare a interpelărilor şi realizare a deciziilor aprobate de către Consiliul raional
26 Decizia nr. 5/20 Cu privire la transmiterea construcţiei nefinisate „bloc locativ din str. Independenţei 75-A or. Sîngerei” în gestiunea Unităţii de implementare a proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile (UIP-II)
27 Decizia nr. 5/21 Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional în instanţa de judecată
28 Decizia nr. 5/22 Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna
Citit 1677 ori