Ședința CR Sîngerei, 19.12.2013

 
Proces verbal
1
Decizia nr. 6/1 Cu privire la întrarea în vigoare a unor Hotărîri ale CEC
2
Decizia nr. 6/2

Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2014, în prima lectură

 

Anexa nr. 1 la decizia nr. 6/2

RAPORTUL autorităţii executive pe anul 2014

 
Diagrame Diagrame 1-4
3
Decizia nr. 6/3

Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2014, în a doua lectură

 
Anexa nr. 1 la decizia nr. 6/3 SINTEZA VENITURILOR , CHELTUIELILOR ŞI SURSELOR DE FINANŢARE A BUGETULUI RAIONAL SÎNGEREI pentru a. 2014
 
Anexa nr. 1-a la decizia nr. 6/3 Normativele de cheltuieli luate în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi bugetul raional
 
Anexa nr. 2 la decizia nr. 6/3 NORMATIVELE DEFALCARILOR DE LA VENITURILE GENERALE DE STAT DE LA BUGETUL RAIONAL LA BUGETELE UAT NIVELUL I
 
Anexa nr. 3 la decizia nr. 6/3 Normativele defalcarilor la impozitul funciar şi impozitul pe bunurile imobiliare de la bugetul raional la bugetele UAT nivelul I
 
Anexa nr. 4 la decizia nr. 6/3 Transferurile de la bugetul raional la bugetele UAT nivelul I
 
Anexa nr. 5 la decizia nr. 6/3 Sinteza veniturilor şi cheltuielilor Fondului de susţinere socială a populaţiei
 
Anexa nr. 7 la decizia nr. 6/3 Mijloacele speciale aprobate de catre institutiile publice finantate de la bugetul raional
 
Anexa nr. 9 la decizia nr. 6/3 Efectivul limita al statelor pe personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul raional
4
Decizia nr. 6/4

Cu privire la operarea modificărilor la bugetul raional aprobat prin Decizia nr. 6/9 din 14.12.2012 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2013, în a doua lectură”

5
Decizia nr. 6/5

Cu privire la rectificarea bugetului raional, aprobat la 14.12.2012

6
Decizia nr. 6/6

Cu privire la operarea modificarilor la Decizia nr. 2/1 din 26.04.2013„Cu privire la acordarea împuternicirii Preşedintelui raionului pentru semnarea documentelor ce reglementează realizarea Proiectului destinat construcţiei locuinţelor sociale, „blocul locativ cu 35 apartamente amplasat pe str. Independenţei, 75/A din or. Sîngerei” şi desemnarea managerului de proiect”

7
Decizia nr. 6/7

Cu privire la alimentarea elevilor din familiile socialmente-vulnerabile

9
Decizia nr. 6/9

Cu privire la înfiinţarea şi funcţionarea Serviciului social «Sprijin pentru familiile cu copii » în cadrul DASPF

 
Anexa nr. 1 la decizia nr. 6/9

REGULAMENT cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii

10
Decizia nr. 6/10

Cu privire la aprobarea Strategiei raionalede Tineret pentru anii 2014-2017

 
Anexa nr. 1 la decizia nr. 6/10

Strategia Raională de Tineret pentru anii 2014-2017

 
Anexa nr. 2 la decizia nr. 6/10

PLANUL DE ACTIVITATE PENTRU URMĂTORII PATRU ANI 2014-2017 Denumirea direcţiei strategice: Consolidarea parteneriatului ONG-APL-Instituţii

11
Decizia nr. 6/11

Cu privire la aprobarea contractului

12
Decizia nr. 6/12

Cu privire la modicarea Anexei nr. 1 la Decizia nr. 6/8 din 14.12.2012 „Cu privire la aprobarea listei obiectelor la lucrările de întreţinere a drumurilor publice locale din raion, pentru anul 2013, finanţate din fondul rutier”

13
Decizia nr. 6/13

Cu privire la aprobarea programului concediilor de odihnă pentru anul 2014

14
Decizia nr. 6/14

Cu privire modificarea Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional aprobat prin Decizia nr. 1/26 din 29.03.2004

15
Decizia nr. 6/15

Cu privire la operarea modificărilor numerice şinominalela Decizia nr. 5/3 din 13.07.2011 „Cu privire la constituirea Comisiilor consultative de specialitate ale Consililui raional”

16
Decizia nr. 6/16

Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional pentru trimestru I anul 2014

17
Decizia nr. 6/17

Cu privire la realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional

 
Anexa nr. 1 la decizia nr. 6/17

Notă informativă privind realizarea deciziilor aprobate la şedinţa ordinară a Consiliului raional din 31.10.2013

18
Decizia nr. 6/18

Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna

Citit 1664 ori