Ședința CR Sîngerei, 17.01.2011

1
Ordinea de zi
2
Decizia nr. 1/1 Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2010
3
Anexa nr. 1 Executarea bugetului raional lapartea venituri
4
Anexa nr. 2 Structura cheltuielelor
5
Anexa nr. 3 Informaţie privind executarea bugetului raional
6
Anexa nr. 4 Raport cu privire la executarea bugetului raional
7
Decizia nr. 2 Cu privire la operarea modificărilor la buget
8
Anexa nr. 1 Notăinformativă
9
Decizia nr. 3 Cu privire la rectificarea bugetului raional aprobat la 16.12.10
10
Decizia nr. 4 Cuprivire la transmiterea patrimoniului IMSP "Centrul medicilor de familie"
11
Decizia nr. 5 Cuprivire la desemnarea în funcţie de director al IMSP "Centrul de Sănătate Biruinţa"
12
Decizia nr. 6 Aprobarea Regulamentului de activitatea al serviciului Asisstenţă socială comunitară
13
Anexa nr. 1 Notă informativă
14
Anexa nr. 2 Regulamentul de activitate al serviciului
15
Decizia nr. 7 Aprobarea Planului de acţiuni de prevenire a mortalităţii infantile
16
Anexa nr. 1 Notă informativă
17
Anexa nr. 2 Planul de acţiuni
18
Decizia nr. 8 Aprobarea Programului raional de prevenire a infecţiei HIV/SIDA
19
Anexa nr. 1 Notă informativă
20
Anexa nr. 2 Programul raional
21
Anexa nr. 3 Planul raional
22
Anexa nr. 4 Indicatorii de monitorizarea şi evaluare
23
Decizia nr. 9 Cu privire la încorporarea în serviciul militar
24
Decizia nr. 10 Cu privire la transmiterea înproprietatea publică a blocului locativ nefinisat
25
Decizia nr. 11 Cu privire la completarea Regulamentului de constituire şifuncţionare a Consiliului raional
26
Decizia nr. 12 Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional în instanţa de judecată
27
Decizia nr. 13 Cu privire la desemnarea unui consilier ce va semna deciziile în caz de imposibilitate de a semna a preşedintelui şedinţei
28
Proces verbal al şedinţei
Citit 1432 ori