Ședința CR Sîngerei, 04.05.2011

1
Ordinea de zi
2
Decizia nr. 3/1 Cu privire la corelarea bugetului raional cu cel de stat pentru anul 2011
3
Anexa nr. 1 Sinteza veniturilor, cheltuielelor şi surselor de finanţare a bugetului pentru 2011
4
Anexa nr. 2 Transferurile de la bugetul raional la bugetele locale
5
Anexa nr. 3 Sinteza veniturilorşi cheltuielelor Fondului de Susţinere Socială a Populaţiei
6
Anexa nr. 4 Repartizarea surselor pentru finanţarea investiţiilor, reparaţiilor capitale
7
Decizia nr. 3/2 Cu privire la rectificarea bugetului raional, aprobal la 16.12.2010
8
Decizia nr. 3/3 Cuprivire la suspendarea din funcţie pe perioada campaniei electorale
9
Decizia nr. 3/4 Desemnarea unui consilier ce va semna deciziile ...
10
Proces verbal al şedinţei
Citit 1288 ori