Ședința ordinară a Consiliului raional din 12.07.2018

Proces-verbal nr. 3 din 12.07.2018

Lista de prezență a consilierilor

1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru semestrul I al anului 2018.

Anexa nr.1

Anexa nr.2

Anexa nr.3

Anexa nr.4

Anexa nr.5

Raportor: O. Banaru – Șef, Direcție Finanțe.

2. Privind modificarea Deciziei nr.7/2 din 18.12.2017 ”Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018, în lectura a doua ”.

Anexa nr. 1-5, 10

Anexa nr.6

Anexa nr. 7-11

Raportor: O. Banaru – Șef, Direcție Finanțe.

3. Cu privire la transmiterea activelor din proprietatea publică a raionului în proprietatea publică a UAT de nivelul I.

Raportor: O. Banaru – Șef, Direcție Finanțe.

4. Privind modificarea Anexei nr. 1 la Decizia Consiliului Raional nr. 7/16 din 18.12.2017 „Privind aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale (de interes local) finanțate din mijloacele fondului rutier pe anul 2018”.

Raportor: V. Țîbîrnă – Șef, Secție Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri.

5. Cu privire la transmiterea activelor din proprietatea raionului (Aparatul Președintelui raionului) în proprietatea statului (MAI – Direcția Situații Excepționale, mun. Bălți).

Raportor: V. Țîbîrnă – Șef, Secție Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri.

7. Cu privire la acțiunile de pregătire a economiei raionului și sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă – iarnă 2018 – 2019.

Anexa nr.1

Anexa nr.2

Anexa nr.3

Anexa nr.4

Anexa nr.5
Raportor: V. Țîbîrnă – Șef, Secție Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri. 

8. Privind prelungirea contractelor de locațiune a bunurilor proprietate publică a raionului.

Raportor: V. Serbușca – Șef, Direcție Economie.

9. Privind completarea Fondului pentru dezvoltarea întreprinderii, a ÎM „Indmetalcongaz”.
Raportor: V. Serbușca – Șef, Direcție Economie.

10. Privind aprobarea Programului raional de prevenire și control al diabetului zaharat pentru anii 2018 – 2021 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia.

Anexa nr. 1,2

Raportor: L. Brînză - director, IMSP “Spitalul raional Sângerei”.

 11. Privind aprobarea Programului raional de securitate transfuzională și autoasigurare a raionului cu produse sangvine pentru anii 2018 – 2021.

Anexa nr.1

Anexa nr.2

Anexa nr.3
Raportor: L. Brînză - director, IMSP “Spitalul raional Sângerei”.

12. Privind aprobarea Acordului de colaborare dintre AO „Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copil” și Consiliul raional.

Raportor: M. Huzun – Șef, DASPF.

13. Privind operarea modificărilor şi completărilor la Anexa nr. 1 aprobată prin Decizia nr. 1/20 din 19.03.2015„Cu privire la confirmarea listei beneficiarilor de locuinţe sociale(Blocul din str. Independenţei, 75 A or. Sîngerei)”.

Raportor: M. Huzun – Șef, DASPF.

Raportor: M. Huzun – Șef, DASPF.

15. Privind încheierea contractului de comodat între Consiliul raional și IMSP „Spitalul raional Sângerei”.

Anexa nr.1
Raportor: A. Popescu – Șef, Serviciul Juridic.

16. Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a Concursului la funcția de manager al Centrului raional de Tineret Sângerei.

Anexa nr. 1

Raportor: V. Onceanu – specialist principal, Serviciul Tineret și Sport.

17. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor.

Anexa nr.1

Raportor: V. Onceanu – specialist principal, Serviciul Tineret și Sport.

18. Privind numirea în funcție a șefilor IMSP “Centrul de Sănătate Sângerei”, IMSP “Centrul de Sănătate Flămânzeni - Coșcodeni” și IMSP “Centrul de Sănătate Sângereii Noi”.

Raportor: A. Crăciun – specialist principal, Serviciul Resurse Umane.

19. Cu privire la aprobarea Codului de etică și conduită a funcționarului public din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional Sângerei.

Raportor: A. Crăciun – specialist principal, Serviciul Resurse Umane.

20. Privind premierea persoanelor care dețin funcții de demnitate publică în Consiliul raional.

Raportor: A. Crăciun – specialist principal, Serviciul Resurse Umane.

21. Cu privire la procesul de examinare a interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional.

Raportor: C. Grăjdieru – specialist principal, Secție Administrație Publică.

22. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional Sângerei pentru trimestrul III, anul 2018.

Raportor: Gh. Ungureanu – Secretarul Consiliului raional.

23. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional, în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.

 Raportor: Gh. Ungureanu – Secretarul Consiliului raional.

24. Anunţuri, informaţii şi declaraţii

Citit 1502 ori