Ședința CR Sîngerei, 18.11.2011

1
Proces verbal
2
Decizia nr. 7/1 Cu privire la atribuirea mandatului de consilier
3
Decizia nr. 7/2 Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni 2011
4
Anexa nr. 1 Executarea bugetului la partea venituri
5
Anexa nr. 2 Structura cheltuielilor
6
Anexa nr. 3 Executarea bugetului la partea cheltuieli pe instituţii
7
Anexa nr. 4 Raport cu privire la executarea bugetului
8
Decizia nr. 7/3 Cu privire la rectificarea bugetului raional
9
Decizia nr. 7/4 Cu privire la operarea modificărilor la bugetul raional
10
Decizia nr. 7/5 Cu privire la limitele numărului de unităţi de personal
11
Anexă Limitele de unităţi de personal şi ale cheltuielilor
12
Decizia nr. 7/6 Aprobarea bugetului raional pentru anul 2012, I lectură
13
Anexă Notă informativă
14
Decizia nr. 7/7 Diminuarea finanţării datoriei debitoare cu termen exprirat
15
Decizia nr. 7/8 Preluarea bunurilor imobile proprietate publică
16
Decizia nr. 7/9 Şcolariazarea copiilor cu vîrsta 7-16 ani şi instituţionalizarea copiilor de 5-6 ani
17
Anexă Raport
18
Decizia nr. 7/10 Cu privire la aprobarea reţelei de clase
19
Anexă Raport
20
Decizia nr. 7/11 Cu privire la operarea modificărilor la Decizia 1/13 din 19.02.2009
21
Decizia nr. 7/12 Cu privire la operarea modificărilor la Decizia nr. 7/7 din 22.12.2003
22
Decizia nr. 7/13 Cu privire la recrutarea tinerilor, anul naşterii 1996
23
Anexe Componenţa comisiei
24
Decizia nr. 7/14 Aprobarea Programului Raional de eradicare a tulburărilor prin deficit de iod
25
Anexă Textul Programului
26
Decizia nr. 7/15 Cu privire la fondarea IMSP Centrele de Sănătate Copăceni şi Chişcăreni
27
Anexă Regulamentul Centrului de Sănătate Copăceni
28
Anexă rgulamentul Centrului de Sănătate Chişcăreni
29
Decizia nr. 7/16 Cu privire la demisia din funcţia de director al Centrului "Raza Soarelui "
30
Decizia nr. 7/17 Cu privire la operarea modificărilor la Decizia nr. 9/12 din 20.12.2007
31
Decizia nr. 7/18 Procesul de examinare a interpelărilor şi relizarea deciziilor Consiliului raional
32
Anexă Informaţie
33
Decizia nr. 7/19 Aprobarea Planului de activitate a consiliului raional pentru trimestrul IV 2011
34
Decizia nr. 7/20 Cu privire la desemnarea unui consilier
35
Decizia nr. 7/21 Cu privire la suspendarea raporturilor de serviciu
36
Notă informativă privind gestionarea bazinelor acvatice din raionul Sîngerei.
Citit 1324 ori