Ședința CR Sîngerei, 22.12.2011

1
Dispoziţie
2
Decizia nr. 8/1 Aprobarea bugetului raional pentru anul 2012 în a II-a lectură
3
Anexa nr. 1 Sinteza veniturilor şi cheltuielilor
4
Anexa nr. 1.a Indicatori
5
Anexa nr. 2 Normativele defalcărilor
6
Anexa nr. 3 Normativul defalcărilor la impozitul funciar
7
Anexa nr. 4 Transferurile de la bugetul raional la cele locale
8
Anexa nr. 5 Fondul de Susţinere Socială a Populaţiei
9
Anexa nr. 7 Mijloace speciale aprobate
10
Anexa nr. 8 Nomenclatorul tarifelor serviciilor
11
Anexa nr. 9 Efectivul limit al statelor de personal
12
Anexa nr. 10 Evoluţia cheltuielelor
13
Anexa nr. 11 Structura veniturilor
14
Anexă Notă informativă
15
Decizia nr. 8/2 Rectificarea bugetului raional, aprobat la 16.12.2010
16
Decizia nr. 8/3 Operarea modificărilor la bugetul raional
17
Decizia nr. 8/4 Acordarea împrumutului
18
Decizia nr. 8/5 Finanţarea instituţiilor de învăţămînt pe bază de formulă
19
Anexă Raport de specialitate
20
Decizia nr. 8/6 Aprobarea Programului raional de profilaxie a diabetului zaharat
21
Anexă Textul Programului
22
Decizia nr. 8/7 Aprobarea Listei obiectelor la lucrările de întreţinere a drumurilor publice locale
23
Anexă Lista
24
Decizia nr. 8/8 Transmiterea documentaţiei
25
Decizia nr. 8/9 Aprobarea concediilor de odihnă
26
Decizia nr. 8/10 Operarea modificărilor la decizia nr. 9/6 din 16.12.2010
27
Decizia nr. 8/11 Aprobarea Planului de activitate a consiliului raional, trimestrul I, anul 2012
28
Decizia nr. 8/12 Înfiinţarea Centrului de Formarea Profesională
29
Anexă Notă informativă
30
Anexă Regulament
31
Decizia nr. 8/13 Desemnarea unui consilier...
32
Proces verbal al şedinţei
Citit 1301 ori