Ședința ordinară a Consiliului raional din 18.10.18

 1Privind modificarea Deciziei nr. 7/2 din 18.12.2017 “Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018, în lectura a doua”.

  Anexa 1,3,4.

  Anexa nr. 6.

Raportor: O. Banaru – șef, Direcție Finanțe.

2. Privind instituirea, organizarea și funcționarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate.

Anexa nr.1 

Raportor: M. Huzun – șef, DASPF.

3. Privind operarea modificărilor la decizia nr. 6/9 din 19.12.2013.

Anexa nr. 1 

Raportor: M. Huzun – șef, DASPF.

4. Privind aprobarea Planului de acțiuni pentru eficientizarea activității DASPF.

Anexa nr. 2 

Raportor: M. Huzun - șef, DASPF.

5. Privind operarea modificărilor și completărilor la Anexa nr.1 aprobată prin Decizia nr. 1/20 din 19.03.2015 “Cu privire la confirmarea listei beneficiarilor de locuințe sociale ” (Blocul din str. Independenței, 75 A or. Sîngerei).

Raportor: M. Huzun – șef, DASPF.

6. Cu privire la recrutarea tinerilor a.n. 2003 în secția administrativ-militară a raionului Sângerei.

Raportor: M. Savca – șef, Secție administrativ-militară.

7. Privind operarea modificărilor la decizia nr. 1/ 4 din 22.01.2010 “Cu privire la Comisia raională Extraordinară de Sănătate Publică” cu modificările ulterioare.

Raportor: A. Popescu – șef, Serviciul Juridic.

8. Cu privire la protecția și reabilitarea ecologică a râului Ciulucul Mic și crearea Comitetului subbazinal al râului Ciulucul Mic.

Raportor: Gr. Negruți – șef, Direcție Agricultură și Alimentație.

9. Cu privire la numirea dnei Glib Ana în funcție de manager al Centrului raional de Tineret Sîngerei.

Raportor: A. Crăciun – specialist principal, Serviciul Resurse Umane.

10. Cu privire la aprobarea reţelei de clase a instituţiilor de învăţământ din raion pentru anul de studii 2018-2019.

Anexa la Decizia 5/10 din 18.10.18

Raportor: M. Curciuc - șef-adjunct Direcție Educație.

11. Cu privire la semnarea MEMORANDUMULUI DE ÎNȚELEGERE între Consiliul raional și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).

Anexa nr. 1

Raportor: M. Huzun - șef, DASPF.

12. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 5/6 din 15.07.2015 „Cu privire la constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante”.

Raportor: A. Crăciun - specialist principal, Serviciul Resurse Umane.

13. Cu privire la transmiterea bunurilor imobile cu titlu gratuit, din proprietatea publică a raionului (Consiliul raional)în proprietateaS.A.,,Red-Nord”.

Raportor: I. Cebotari - vicepreședintele raionului.

14.Cu privire la procesul de examinare a interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional.

        Anexa nr. 1,2.

Raportor: N. Ropot - Șef, Secție Administrație Publică.

15. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional Sângerei pentru trimestrul IV, anul 2018.

Raportor: Gh. Ungureanu - Secretarul Consiliului raional.

16. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna. 

Raportor: Gh. Ungureanu – Secretarul Consiliului raional 

 
Citit 907 ori