Ședința extraordinară a Consiliului raional din 27.12.2018

1. Privind modificarea Deciziei nr. 7/2 din 18.12.2017 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018, în lectura a doua”.

    Anexa nr. 4:  Resursele şi cheltuielile bugetului raional pentru anul 2018 conform clasificației funcționale și pe programe.

    Anexa nr. 6: Bugetele instituțiilor de învățămînt preșcolar, primar, gimnazial și liceal, finanțate din bugetul raional  pe anul 2018.

     Raportor: O. Banaru - șef Direcție Finanțe.

2. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aflate în gestiunea Direcției Finanțe.

      Raportor: O. Banaru - șef Direcție Finanțe.

3.Privind operarea modificărilor la decizia nr. 8/17 din 18.11.2010 “Cu privire la aprobarea Regulamentului privind conferirea Titlului onorific “Cetățean de Onoare” al raionului Sângerei”.

   Raportor: N. Ropot – șef, Secție Administrație Publică.

4. Cu privire la aprobarea programului Concediilor de odihnă pentru anul 2019.

     Raportor: A. Crăciun - specialist principal, Serviciu Resurse Umane.

5. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aflate în gestiunea Liceului Teoretic ,, Mihai Eminescu ”.

     Raportor: N. Melinte Director, IP Liceul Teoretic “M. Eminescu”.

6.  Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe aflate în gestiunea Instituției Publice L.T. “OLIMP”, or. Sângerei.

      Raportor: L. Șișcanu – Director, IP Liceul Teoretic “Olimp”.

7. Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe, aflate în gestiunea IP Liceul Teoretic ,,Nicolae Casso”, Chişcăreni.

     Raportor: G. Barbacari – Director, IP Liceul Teoretic “Nicolae Casso”.

8. Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică a UAT de nivelul doi – raionul Sîngerei și aprobarea proiectului de formare.

     Raportor: I. Harabagiu – șef, Serviciu Relații Funciare și Cadastru.

9. Cu privire la acordul transmiterii în locaţiune a suprafeței neutilizate în procesul de activitate, aflat în gestiunea IMSP Centrul de Sănătate Sângerei.

     Raportor: V. Serbușca – șef, Direcție Economie.

10. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea Direcției Educație Sîngerei.

       Raportor: S. Zagorudco – șef-adjunct interimar Direcție Educație.

11. Cu privire la primirea bunurilor din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a raionului.

        Raportor: S. Zagorudco –șef-adjunct interimar Direcție Educație.

12. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aflate în gestiunea Secției Cultură Sîngerei.

        Raportor: V. Rusu – Șef, Secție Cultură.

13. Cu privire la operarea modificărilor în organigrama, statele de personal ale Aparatului Președintelui raionului și unor subdiviziuni ale Consiliului raional.

        Raportor: A. Crăciun - specialist principal, Serviciu Resurse Umane.

14. Privind aprobarea Programului raional de control al cancerului în raionul Sîngerei pentru anii 2017-2025.

       Raportor: M. Bîrsan – Vicepreședintele raionului. 

15. Privind operarea modificărilor în Anexa nr. 3 ”Statele de personal ale Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei” la Decizia nr. 2/12 din 14.04.2016 ”Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, structurii și statelor de personal ale Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei ”modificată prin Decizia nr. 6/5 din 29.11.2018.

        Raportor: M. Huzun – șef, Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei.

16.  Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.

         Raportor: Gh. Ungureanu – Secretarul Consiliului raional.

Citit 925 ori