Deciziile aprobate în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului raional din 31.01.2020

Pentru a vizualiza PV, descărcați aici: Proces-Verbal nr. 1 din 31.01.2020             
 

Raportor: V. Tabarcea - șef Secție Administrație Publică.

2.Privind modificarea Deciziei nr. 10/3 din 19.12.2019 "Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020, în lectura a doua". 

Anexa nr. 5

Raportor: O. Banaru - șef Direcție Finanțe.

3Cu privire la aprobarea Regulamentului privind exploatarea, aprobarea numărului-limită al autoturismelor de serviciu şi a parcursului-limită anual pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu de către subdiviziunile subordonate Consiliului raional.
Raportor: A. Guțu- șef Serviciu Asistență Tehnică și Eficiență Energetică.

4. Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a automobilului de serviciu de model DACIA LODGY (proprietate publică, domeniul privat al raionului) din gestiunea Aparatului Președintelui raionului în gestiunea Direcției Educație.

Raportor: A. Guțu- șef Serviciu Asistență Tehnică și Eficiență Energetică.

5. Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a automobilului de serviciu de model SKODA OCTAVIA ELEGANCE (proprietate publică, domeniul privat al raionului) din gestiunea Aparatul Președintelui raionului, în gestiunea economică al IMSP Spitalul Raional. 

Raportor: A. Guțu- șef Serviciu Asistență Tehnică și Eficiență Energetică.

            6. Cu privire la inițierea procedurii de dizolvare a Întreprinderii Municipale “Biroul de proiectare și Sistematizare al raionului Sîngerei”.

Raportor: V. Serbușca – șef Secție Economie.

7. Privind autorizarea casării bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea IP Gimnaziul Dobrogea Veche.  

Anexa

Raportor: E. Bîrsan- director Gimnaziu Dobrogea Veche.

8. Cu privire la examinarea notificării emise de către Oficiul Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat.

Anexa

Raportor: Gh. Ungureanu – secretar al Consiliului raional.

9.Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional, în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.

     Raportor: Gh. Ungureanu – secretar al Consiliului raional.

Citit 902 ori