Deciziile Consiliului raional (ședința 12.11.2020)

Pentru a vizualiza Procesul-Verbal al ședinței, accesați aici: PV nr. 4 din 12.11.2020

1. Cu privire la aprobarea rețelei de clase a instituțiilor de învățământ din raion pentru anul de studii 2020-2021.

Raportor: M. Curciuc – șef-interimar Direcție Educație

2. Cu privire la transmiterea activelor din proprietatea publică a raionului, gestiunea Direcției Educație în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale de nivelul I.

Raportor: M. Curciuc – șef-interimar Direcție Educație

3. Cu privire la acordul preluării bunurilor din proprietatea publică a statului, administrarea (Ministerul Educației, Culturii și Cercetării), în proprietatea publică a raionului, administrarea (Direcția Educație Sîngerei).

Raportor: M. Curciuc – șef-interimar Direcție Educație

4.Cu privire la modificarea Deciziei nr. 3/6 din 14.08.2014 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul și condițiile de desfășurare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile social-economic vulnerabile II și instituirea comisiei de selectare a beneficiarilor de locuințe sociale.

Raportor: M. Bajura – șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei

5.Cu privire la modificarea anexei nr.2 “Componența nominală a Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate”, aprobată prin decizia nr. 1/7 din 25.02.2016 “Privind organizarea și funcționarea Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate”.

Raportor: M. Bajura – șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei

6.Cu privire la operarea modificărilor în anexa nr.2 “Componența nominală a Comisiei raionale pentru protecția persoanelor aflate în situații de dificultate” aprobată prin decizia nr. 5/2 din 18.10.2018 “Privind instituirea, organizarea și funcționarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate”.

Raportor: M. Bajura – șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei

7.  Cu privire la modificarea Deciziei nr. 3/19 din 03.09.2020 “Cu privire la aprobarea în redacție nouă a statutului Î.M. “Indmetalcongaz” și actelor aferente activității înreprinderii respective”.

Raportor: I. Erimei – vicepreședintele raionului Sîngerei

8.Cu privire la desemnarea Consiliului de administrare al IP "Incubatorul de Afaceri Sîngerei". 

Raportor: T. Donos - șef Serviciu Juridic și Resurse Umane

9. Cu privire la constituirea Comisiei pentru privatizarea fondului de locuințe.

Raportor: T. Donos – șef Serviciu Juridic și Resurse Umane

10Cu privire la transmiterea obiectului nr. 7.P-2016-AE “Conectarea s. Bilicenii Vechi la Apeductul magistral Bălți-Sîngerei”, proprietate publică a raionului, parte componentă din obiectul “Apeductul Bălți-Sîngerei, Etapa III și Stație de tratare”, în administrarea Administrației Publice Locale a comunei Bilicenii Vechi.

Raportor: V. Țîbîrnă – șef Secție Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

11.Privind transmiterea cu titlu gratuit activelor proprietate publică a raionului (ventilatoare pulmonare HAMILTON C1-2 bucăți) din gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei în gestiunea economică a IMSP “Spitalul raional Sîngerei”.

Raportor: A. Doagă – contabil-șef Serviciu Financiar

12.Privind casarea mijloacelor fixe, aflate în gestiunea IMSP “Centrul de Sănătate Sîngerei”.

Anexa nr.1

Raportor: E. Tartacovschi – șef IMSP “Centrul de Sănătate Sîngerei”

13.Privind modificarea deciziei nr. 10/3 din 19.12.2019 “Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020, în lectura a doua”.

Anexa nr. 1-4

Anexa nr. 5

Anexa nr. 6

Raportor: O. Banaru – șef Direcție Finanțe

14.Cu privire la examinarea Raportului anual consolidat privind controlul financiar public intern pentru anul 2019.

Anexa nr. 1

Raportor: Viteslav Stanciuc – auditor intern

15. Privind primirea activelor (lucrări de reparații capitale, efectuate de Centrele de Sănătate: Copăceni, Drăgănești și IMSP Spitalul Raional Sîngerei) în proprietatea publică a raionului.

Raportor: A. Doagă– contabil-șef Serviciu Financiar

16. Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurarea a Concursului pentru conducătorii Instituțiilor Medico-Sanitare Publice (IMSP) CS din raionul Sîngerei.

Raportor: T. Donos – șef Serviciu Juridic și Resurse Umane

17. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional, în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.

Raportor: V. Tabarcea – secretar al Consiliului raional

 

Citit 749 ori