Deciziile aprobate de Consiliul raional Sîngerei (ședința 15.12.20)

Pentru a vizualiza Procesul-Verbal al ședinței, accesați aici: PV 5 din 15.12.20

1.Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier și operarea modificărilor în componenţa Comisiilor consultative de specialitate.

Raportor: V. Tabarcea, șef Secție Administrație Publică

2.Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021, în prima lectură. 

Anexa 1

Tabel 1-4 la nota informativă

Tabel 5 la nota informativă

Raportor: O. Banaru, șef Direcție Finanțe 

3. Privind modificarea Deciziei nr. 10/3 din 19.12.2019 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020, în lectura a doua”.

Anexa 1-4

Anexa 5

Anexa 6

Raportor: O. Banaru, șef Direcție Finanțe

4.Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021, în lectura a doua.

 Anexa 1-5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 7a

Anexa 8

Anexa 9

Anexa 10

Anexa 11

Raportor: O. Banaru, șef Direcție Finanțe

5.Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a drumurilor publice locale (de interes raional) finanţate din mijloacele fondului rutier pe anul 2021. 

Anexa 1

Raportor: V. Țîbîrnă - șef Secție Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

6Cu privire la aprobarea Regulamentului intern cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional în cadrul Consiliului raional Sîngerei. 

Anexa 1

Raportor: V. Tabarcea - șef Secție Administrație Publică

7.Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional.

Anexa 1-3

Raportor: V. Tabarcea - șef Secție Administrație Publică

8.  Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul I al anului 2021.

Raportor: V. Tabarcea - șef Secție Administrație Publică

9. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional, în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.

Raportor: V. Tabarcea – șef Secție Administrație Publică

10. Privind transmiterea bunurilor proprietate publică a Comunei Dobrogea Veche din administrarea Consiliului raional Sîngerei, gestiunea IP Gimnaziul Dobrogea Veche, în administrarea Consiliului comunal Dobrogea Veche.

Raportor: E. Bîrsan - director IP Gimnaziul "Dobrogea Veche"

11.Privind transmiterea cu titlu gratuit activelor proprietate publică a raionului (automobilul de serviciu de model DACIA LOGAN anvelope de iarnă 185/65 R15 XL 927 anvelope de vară PASSIO DEB-185/65 R15 acumulator ) din gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei în gestiunea IMPS CS Sîngerei. 

Raportor: Gh. Chetrari - specialist superior SATEE

12.Privind acordarea dreptului de încheiere a contractelor de subcomodat între IMSP "Centrul de Sănătate Bilicenii Vechi" și Întreprinderea de Stat "Poșta Moldovei", Centrul de Poștă Sîngerei, a bunurilor proprietate a Consiliului raional.

Raportor: L. Cucoș - șef DEAI

13.Cu privire la aprobarea programului concediilor de odihnă pentru anul 2021. 

Raportor: T. Donos - șef SJRU       

14. Cu privire la transmiterea în comodat a unor încăperi prestatorilor de asistență medicală primară. 

Raportor: T. Donos - șef SJRU 

15.Cu privire la delegarea competențelor. 

Raportor: T. Donos - șef SJRU 

16.Cu privire la acordarea premiului anual pentru anul 2019.

Raportor: T. Donos - șef SJRU 

17. Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului raional Sîngerei.

Raportor: T. Donos - șef SJRU 

18. Cu privire la inițierea procedurii de transmitere cu titlu gratuit,din proprietatea publică a raionului (Consiliul raional) în proprietatea S.A.,,Red-Nord” a Staţiei de transformare a energiei electrice al ob. „Apeduct Bălţi – Sîngerei , Etapa III şi Staţia de dezinfectare.

Raportor: V. Țîbîrnă - șef Secție Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

19. Cu privire la aprobarea acordului de parteneriat.

Anexa nr. 1

Raportor: T. Donos - șef SJRU 

Citit 715 ori