Deciziile aprobate în cadrul ședinței ordinare a Consiliului raional (23.03.2021)

Proces- Verbal nr.1 din 23.03.2021

1. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier şi operarea modificărilor în componenţa Comisiilor consultative de specialitate. 

Raportor: V. Tabarcea, șef Secție Administrație Publică

2.Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituțiilor medicale din raionul Sîngerei.

Raportor: T. Donos – șef Serviciu Juridic și Resurse Umane

3. Cu privire la desemnarea Consiliului Administrativ al IMSP “Spitalul raional Sîngerei.

Raportor: T. Donos – șef Serviciu Juridic și Resurse Umane

4. Cu privire la administrarea proprietății publice.

Raportor: T. Donos – șef Serviciu Juridic și Resurse Umane

5. Cu privire la examinarea notificării nr. 1304-OT-107 din 26.01.2021.

Raportor: T. Donos – șef Serviciu Juridic și Resurse Umane

6. Cu privire la desemnarea persoanei responsabile a fondatorului.

Raportor: T. Donos – șef Serviciu Juridic și Resurse Umane

7. Privind modificarea Deciziei nr. 10/6 din 19.12.2019 “Cu privire la constituirea Comisiei de disciplină pentru funcționarii publici numiți în funcții de către Consiliul raional”.

Raportor: T. Donos – șef Serviciu Juridic și Resurse Umane

8. Privind modificarea Deciziei nr. 10/4 din 19.12.2019 "Cu privire la instituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de conducere din cadrul Consiliului raional".

Raportor: T. Donos – șef Serviciu Juridic și Resurse Umane 

9. Cu privire la implementarea Regulamentului privind numirea în bază de concurs a directorilor-adjuncți, contabililor-șefi și conducătorilor de subdiviziuni ai instituțiilor medico-sanitare publice.

Raportor: T. Donos – șef Serviciu Juridic și Resurse Umane

10. Cu privire la inițierea procedurii de elaborare a Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Sîngerei pentru perioada anilor 2021-2028.

Raportor: L. Cucoș, șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor

11. Cu privire la aprobarea acordurilor adiționale.

Raportor: L. Cucoș, șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor

  12. Cu privire la aprobarea acordului adițional.

Raportor: L. Cucoș, șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor

13.Cu privire la modificarea componenței comisiei de privatizare a fondului de locuințe.

Raportor: L. Cucoș, șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor

14. Cu privire la expunerea la licitație pentru obținerea dreptului de locațiune a bunului imobil (subsol).

Raportor: L. Cucoș, șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor

15. Cu privire la aprobarea încheierii contractelor de comodat.

Raportor: L. Cucoș, șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor 

16. Cu privire la aprobarea tarifului pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă din conducta Soroca-Bălți-Sîngerei.

Anexa la nota informativă

Raportor: I. Butnariuc, consilier raional

17. Cu privire la modificarea Statutului ÎM “Centrul Stomatologic raional Sîngerei”, aprobat prin decizia nr. 3/19 din 03.09.2020.

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Raportor: V. Serbușca, specialist principal Direcție Economie și Atragerea Investițiilor

18.Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aflate în gestiunea IP Gimnaziul “Grigore Vieru”.

Anexa 1

Raportor: S. Cușnir – director IP Gimnaziul “Grigore Vieru”

19.Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aflate în gestiunea Secției Cultură.

Raportor: V. Rusu, șef Secție Cultură

20. Cu privire la edificarea bustului “Valeriu Gafencu”.

Raportor: V. Rusu, șef Secție Cultură

21. Cu privire la efectuarea examenului medico-militar al recruților și încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus și cel civil în primăvara-vara 2021, în secția administrativ-militară a raionului Sîngerei. 

Raportor: O. Timofeev, șef Secție Administrativ-Militară

22. Cu privire la acordul preluării bunurilor (materiale didactice și produse curriculare) din proprietatea publică a statului (Ministerul Educației, Culturii și Cercetării), în proprietatea publică a raionului, administrarea (Direcția Educație).

Raportor: M. Curciuc – șef-interimar Direcție Educație

23.Cu privire la acordul preluării bunurilor din proprietatea publică a statului (Ministerul Educației, Culturii și Cercetării), în proprietatea publică a raionului, administrarea (Direcția Educație).

Raportor: M. Curciuc – șef-interimar Direcție Educație

24. Cu privire la pregătirea instituțiilor de învățământ către noul an școlar 2021-2022.

Raportor: M. Curciuc – șef-interimar Direcție Educație

25. Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru eficientizarea activității DASPF.

Anexa 1 ,

Anexa 2

Raportor: M. Bajura – șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei

26. Cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al costului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu și a cuantumului plății pentru anul 2021.

Raportor: M. Bajura – șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei

27. Cu privire la operarea modificărilor în anexa nr.2 “Componența nominală a Comisiei raionale pentru protecția persoanelor aflate în situații de dificultate” aprobată prin Decizia nr. 5/2 din 18.10.2018 “Privind instituirea, organizarea și funcționarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate”.

Raportor: M. Bajura – șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei

28. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei raionale pentru protecția persoanelor aflate în situație de dificultate, instituită prin Decizia nr. 5/2 din 18.10.2018.

Raportor: M. Bajura – șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei

29.Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2020.

Anexa 1,

Anexa 2,

Anexa 3,

Anexa 4,

Anexa 5

Raportor: O. Banaru, șef Direcție Finanțe 

30.Cu privire la modificarea Deciziei nr. 5/4 din 15.12.2020 “Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021, în lectura a doua”.

Anexa 1-4,

Anexa 5,

Anexa 6

Raportor: O. Banaru, șef Direcție Finanțe

31.Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional.

Raportor: V. Tabarcea - șef Secție Administrație Publică

32. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional, în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.

Raportor: V. Tabarcea – șef Secție Administrație Publică

33.  Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de organizare și funcționare, structurii Serviciului de îngrijire socială la domiciliu

Raportor: M. Bajura, șef DASPF

34.  Cu privire la aprobarea în redacție nouăa Regulamentului de organizare și funcționare,structurii, efectivului–limită și organigramei Serviciului social Centrul de plasament pentru copiiiseparați de părinți „Raza soarelui”

Anexe 

Raportor: M. Bajura, șef DASPF

35.  Cu privire la aprobarea modificărilor în pct. 1.1.,Regulamentul de organizare și funcționare aCentrului de plasament temporar pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități „Agape” din or. Sîngerei, al Deciziei nr.5/8 din 28 septembrie 2017 

Raportor: M. Bajura, șef DASP

36.  Cu privire la aprobarea acordului adițional la contractul de comodat

Raportor: T. Donos, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

37.  Cu privire la modificarea condițiilor contractuale

Raportor: T. Donos, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

38. Cu privire la inițierea controlului activității IMSP ,,Spitalul raional Sîngerei”

Raportor: T. Donos, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

 
Citit 839 ori