Deciziile aprobate în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului raional

 

Raportor: V. Tabarcea – șef Secție Administrație Publică

2.Cu privire la acordul preluării bunurilor din proprietatea publică a statului, administrarea (Ministerul Educației, Culturii și Cercetării), în proprietatea publică a raionului, administrarea (Direcția Educație).

Raportor: M. Curciuc – șef-interimar Direcție Educație

3. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea Direcției Educație Sîngerei.

Anexa

Raportor: M. Curciuc – șef-interimar Direcție Educație

4.  Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aflate în gestiunea Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei. 

Raportor: M. Bajura – șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei

5. Cu privire la modificarea anexei nr.3 a deciziei nr. 2/12 din 14.04.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, structurii și statelor de personal ale Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei.

Raportor: M. Bajura – șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei

6. Cu privire la aprobarea modificărilor în pct. 1.2., Regulamentul de organizare și funcționare a Azilului pentru persoane în vârstă și persoane cu dizabilități “Sf. Gheorghe” din s. Drăgănești, al deciziei nr. 5/8 din 28 septembrie 2017.

Raportor: M. Bajura – șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei

7. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de organizare și funcționare, structurii, efectivului-limită și organigramei Serviciului social Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Luminița”.

 

Anexă

Raportor: M. Bajura – șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei

8. Cu privire la transmiterea în comodat a patrimoniului Consiliului raional către Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei.

Raportor: L. Cucoș – șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor

9. Cu privire la achiziționarea serviciilor juridice de reprezentare a intereselor Consiliului raional Sîngerei, în instanțele de judecată.

Raportor: T. Donos – șef Serviciu Juridic și Resurse Umane

10. Cu privire la examinarea notificării nr. 1304-OT-408 din 23.04.2021.

Raportor: T. Donos – șef Serviciu Juridic și Resurse Umane

11. Cu privire la examinarea notificării nr. 1304-OT-422 din 26.04.2021.

Raportor: T. Donos – șef Serviciu Juridic și Resurse Umane

12. Privind modificarea Deciziei nr. 5/4 din 15.12.2020 “Сu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021, în lectura a doua”.

Anexă 1-4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Raportor: O. Banaru- șef Direcție Finanțe

  13. Cu privire la transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale) din proprietatea publică a 

  raionului în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale de nivelul I.

Raportor: O. Banaru- șef Direcție Finanțe

  14.Cu privire la transmiterea activelor proprietate publică a raionului (costul reparațiilor capitale)   

  din gestiunea instituțiilor publice educaționale în gestiunea Direcției Educație.

Raportor: O. Banaru- șef Direcție Finanțe

15. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul III al anului 2021.

Raportor: V. Tabarcea – șef Secție Administrație Publică

16. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional, în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.

Raportor: V. Tabarcea – șef Secție Administrație Publică

17.Cu privire la aprobarea repartizării profitului net anual al întreprinderilor municipale fondate de Consiliul raional Sîngerei”.

Raportor: L. Cucoș – șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor

18.Cu privire la acordul preluării bunurilor din proprietatea publică a statului (Ministerul Educației, Culturii și Cercetării), în proprietatea publică a raionului, administrarea (Direcţia Educaţie), pachet educațional, camere web, seturi de computere și monitoare.

Raportor: M. Curciuc – șef-interimar Direcție Educație
Citit 579 ori