Ședința CR Sîngerei, 29.07.2010

1   Ordinea de zi
2 Decizia nr. 6/1 Cu privire la atribuirea mandatului de consilier
3 Decizia nr. 6/2 Cu privire la modificarea Deciziei nr. 4/4 din 29.06.2007
4 Decizia nr. 6/3 Cu privire la executarea bugetului pe 6 luni 2010
5 Anexa nr. 1 Executarea bugetului la partea venituri
6 Anexa nr. 2 Structura cheltuielilor
7 Anexa nr. 3 Executarea bugetului la partea cheltuieli
8 Anexa nr. 4 Raport privind executarea bugetului raional pe 6 aluni 2010
9 Decizia nr. 6/4 Cu privire operarea modificărilor la bugetul raional
10 Decizia nr. 6/5 Cu privire la rectificarea bugetului raional aprobat la 17.12.2009
11 Decizia nr. 6/6 Cu privire la transmiterea actelor pentru efectuarea lucrărilor
12 Decizia nr. 6/7 Cu privire la precgătirea economiei raionului pentru perioada toamnă-iarnă 2010-2011
13 Decizia nr. 6/8 Cu privire la încorporarea în serviciul militar
14 Decizia nr. 6/9 Cu privire la situaţia în domeniul sănătăţii populaţiei
15 Anexa nr. 1 Notă informativă privind situaţia în domeniul sănătăţii
16 Anexa nr. 2 Planul raional de acţiuni cu privire la redresarea sănătăţii publice
17 Decizia nr. 6/10 Cu privire la dezvoltarea turismului cultural
18 Decizie nr. 6/11 Privind participarea la concursul naţional "Cea mai modernă, mai salubra localiate şi amenajată localitate"
19 Decizia nr. 6/12 Cu privire la modificarea deciziei privind instituirea comisiei pentru recensămîntul agricol al raionului Sîngerei
20 Decizie nr. 6/13 Modificarea deciziei cu privire la cu privire la constituirea Consiliului Fondului Local de Susţinere Socială a Populaţiei
21 Decizia nr. 6/14 Cu privire la realizarea deciziei privind Programul de susţinere a Întreprinderilor mici şi mijlocii
22 decizia nr. 6/15 Cu privire la modificarea deciziilor nr.1/8 din 19.02.09 şi 3/6 din 25.03.10
23 Anexele nr.1,2 Cu privire la restituirea valorii bunurilor confiscate
24 Decizia nr. 6/16 Cu privire la procesul de examinare a interpelărilor şi realizarea deciziilor Consiliului raional
25 Decizia nr. 6/17 Cu privire la aprobarea Planului de activitate a Consiliului raional pentru trimestrul III, 2010.
26   Procesul verbal al şedinţei
Citit 1551 ori