Ședința Consiliului raional din 14.04.2016

 

Raportor: N.Ropot - şef, SAP.

2. Privind cooperarea cu Judeţul Gorj, România.

Raportor: N.Ropot - şef, SAP.

3. Privind operarea modificărilor în bugetul raional aprobat prin Decizia nr. 9/1 din 24.12.2015 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2016, în a doua lectură”

Raportor: O. Banaru  -  şef, Direcţie Finanţe.

4. Cu privire la rectificarea bugetului raional, aprobat prin Decizia nr.9/1 din 24.12.2015 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2016, în a doua lectură”.

Raportor: O. Banaru  -  şef, Direcţie Finanţe.

5. Cu privire la transmiterea activelor în proprietatea publică a autorităţilor publice locale de nivelul I.

 Raportor: O. Banaru  -  şef, Direcţie Finanţe.

6. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2016

Raportor: M. Curciuc – şef-adjunct, Direcţie Educaţie.

7. Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt către noul an şcolar 2016-2017

Raportor: M. Curciuc – şef-adjunct, Direcţie Educaţie.

8. Cu privire la transmiterea activelor din proprietatea publică a Consiliului Raional (Direcţia Educaţie) în proprietatea publică a UAT de nivelul I

Raportor: M. Curciuc – şef-adjunct, Direcţie Educaţie.

9. Cu privire la acordul preluării în gestiunea Consiliului raional a bunurilor, proprietatea publică a statului (aflate în administrarea Ministerului Educației)

Raportor: M. Curciuc – şef-adjunct, Direcţie Educaţie.

10. Cu privire la transmiterea bunurilor publice (proprietatea Consiliului raional) din administrarea IMSP CS Biruinţa în administrarea ÎM Centrul Stomatologic raional.

Raportor: M. Bîrsan – Vicepreşedintele raionului.

11. Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe aflate în administrarea Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei.

Raportor: M. Huzun – şef, DASPF.

12. Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, structurii şi statelor de personal ale Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei.

Raportor: M. Huzun – şef, DASPF.

13. Cu privire la premierea persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică în Consiliul raional.

Raportor: A. Mihaliuc – specialist principal Serviciul Resurse Umane.

14. Cu privire la stabilirea coeficienţilor de multiplicitate conducătorilor Întreprinderilor Municipale, pentru anul de gestiune 2016.

Raportor: A. Mihaliuc – specialist principal Serviciul Resurse Umane.

15. Cu privire la procesul de examinare a interpelărilor şi realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional.

 Anexa 1, 2, 3

Raportor: N.Ropot - şef, SAP.

16. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional Sîngerei pentru trimestrul II anul 2016.

Raportor: Gh. Ungureanu - secretar al Consiliului raional.

17. Cu privire la operarea modificărilor în Programul de transport rutier raional şi lista operatorilor de transport antrenaţi la deservirea rutelor regulate, aprobate prin decizia nr 6/17 din 18.12.2014.

Raportor: I. Cebotari – Vicepreşedintele raionului.

18. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.

Raportor: Gh. Ungureanu -  secretar al Consiliului raional. 

19. Anunţuri, informaţii şi declaraţii

19.1. Notă informativă în domeniul eficienţei energetice în instituţiile de învăţămînt raionale anul 2015.

Raportor: Gh. Habaşescu – specialist, Direcţia Economie.

19.2. Notă informativă privind starea infracţională, activitatea operativă şi de serviciu a IP Sîngerei în combaterea criminalităţii şi menţinerea ordinii de drept pe teritoriul raionului, conlucrarea cu APL pe perioada de activitate a anului 2015.

Raportor: A. Reaboi –  şef, Inspectoratul de poliţie Sîngerei.

Citit 1259 ori