Ședința Consiliului raional din 09.03.2017

 
1. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier și operarea modificărilor în componența Comisiei consultative de specialitate
Raportor: V. Baciu - şef Secție Administrație Publică
2. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2016
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Raportor: O. Banaru - şef Direcţie Finanţe
3. Privind operarea modificărilor în bugetul raional aprobat prin Decizia nr.8/2 din 15.12.2016 „ Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2017, în a doua lectură”.
Raportor: O. Banaru - şef Direcţie Finanţe.
4. Privind rectificarea bugetului raional, aprobat prin Decizia nr.8/2 din 15.12.2016 „ Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2017, în a doua lectură”.
Raportor: O. Banaru - şef Direcţie Finanţe.
5. Privind primirea activelor (lucrări de reparații capitale, efectuate de centrele de sănătate: Sîngerei, Bilicenii Vechi, Rădoaia, Copăceni, Biruința, Drăgăneşti, Pepeni, Spitalul raional Sîngerei) în proprietate publică a raionului
Raportor: O. Banaru - şef Direcţie Finanţe.
6. Privind transmiterea activelor din proprietatea publică a raionului în proprietatea publică a UAT de nivelul I.
Raportor: O. Banaru - şef Direcţie Finanţe.
7. Privind transmiterea activelor din proprietatea publică a raionului, din administrarea instituțiilor educaționale în administrarea Direcției Educație.
Raportor: O. Banaru - şef Direcţie Finanţe.
8. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe aflate în administrarea Direcției Educație Sîngerei.
Raportor: M. Curciuc - şef interimar, Direcţie Educaţie.
9. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe aflate în administrarea I.P.L.T. ”Olimp„ or. Sîngerei.
Raportor: A. Cornovanu - specialist superior DAA.
10. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe aflate în administrarea I.P. Gimnaziul ”Anton Crihan„ or. Sîngerei.
Raportor: A. Cornovanu - specialist superior DAA.
11. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe aflate în administrarea Î.M. „Centrul Stomatologic Raional Sîngerei”.
Raportor: A. Cornovanu - specialist superior DAA.
12. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe aflate în administrarea instituțiilor aflate în admnistrarea Secției raionale de Cultură.
Raportor: V. Rusu - Șef Secție Cultură.
13. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe aflate în administrarea DASPF.
Raportor: M. Huzun – șef DASPF.
14. Cu privire la aprobarea Planului raional de acțiuni pentru anii 2017-2020 privind implementarea Strategiei pentru protecție copilului pe anii 2014-2020.
Raportor: M. Huzun – șef DASPF.
15. Privind operarea modificărilor şi completărilor la Anexa nr. 1 aprobată prin Decizia nr. 1/20 din 19.03.2015 „Cu privire la confirmarea listei beneficiarilor de locuinţe sociale (Bloc din str. Independenţei, 75A, or. Sîngerei).
Raportor: M. Huzun – şef DASPF Sîngerei.
16. Cu privire la aprobarea Conceptului Modelul Național de Practici destinat angajaților din domeniile: asistență socială, educație, medicină, justiție, cultură, ordine publică și APL despre modelul național de practici.
Raportor: M. Huzun – șef DASPF.
17. Cu privire la Programul raional de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020.
Raportor: I. Bolboceanu – Şef IMSP Centru de Sănătate Publică Sîngerei.
18. Privind încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus și serviciul civil al recruților din raion, în primăvara-vara anului 2017.
Raportor: M. Savca – şef SAM Sîngerei.
19. Privind acordul participării Consiliului raional Sîngerei la construcția „ Apeductului Bălți-Sîngerei Etapa III și stația de tratare” și aprobarea alocării surselor financiare necesare.
Raportor: V. Țîbîrnă - șef SCGCD.
20. Privind aprobarea tarifului pentru utilizarea apei potabile din conducta Soroca-Bălți-Sîngerei, pentru consumatorii din s. Heciul Nou.
Raportor: V. Serbușca - șef Direcție Economie.
21. Privind aprobarea serviciilor medico-sanitare, prestate de ÎM „Centrul Stomatologic Sîngerei” și tarifelor pentru acestea.
Raportor: V. Serbușca - șef Direcție Economie.
22. Cu privire la aprobarea statelor de personal Instituțiilor Medico-Sanitare Publice/Întreprinderilor Municipale și stabilirea plății pentru activitatea prin cumul conducătorilor IMSP, pentru anul de gestiune 2017.
Raportor: A. Mihaliuc – specialist principal, Serviciul Resurse Umane.
23. Cu privire la stabilirea hotarelor intravilanului localităților comunei Cubolta.
Raportor: I. Harabagiu - șef SRFC .
Raportor: O. Gagiu - specialist superior Serviciul Juridic
Raportor: O. Gagiu - specialist superior Serviciul Juridic
29. Anunţuri, informaţii şi declaraţii.
Citit 1272 ori