Ședința Consiliului raional din 13.04.3017

 
Anexa 5
Raportor: O. Banaru - şef Direcţie Finanţe.
5. Cu privire la transmiterea activelor din proprietatea publică a UAT de nivelul II în poroprietatea publică a UAT de nivelul I.
Raportor: M. Curciuc - şef interimar, Direcţie Educaţie.
6. Cu privire la organizare odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2017.
Raportor: M. Curciuc - şef interimar, Direcţie Educaţie.
7. Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt către noul an şcolar 2017-2018.
Raportor: M. Curciuc - şef interimar, Direcţie Educaţie.
8. Cu privire la premierea persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică în Consiliul raional.
Raportor: A. Mihaliuc – specialist principal, Serviciul Resurse Umane.
9. Cu privire la acordul Consiliului raional la preluarea în folosinţă pe termen nelimitat a terenului agricol cu suprafaţa de 0.2376 ha destinat construcţiei staţiei de pompare la ” Apeductul Bălţi-Sîngerei, etapa a treia, corectare” din partea Consiliului local Sîngereii Noi.
Raportor: I. Harabagiu – şef SRFC.
10. Cu privire la formarea, înregistrarea şi schimbarea bunului imobil proprietate publică a UTA de nivelul II (r-ul Sîngerei).
Raportor: I. Harabagiu – şef SRFC.
11. Cu privire la asigurarea interimatului funcţiei de Şef Direcţie Educaţie
Raportor: A. Mihaliuc – specialist principal, Serviciul Resurse Umane.
12. Privind transmiterea în comodat a bunurilor proprietate a UAT de nivelul II.
Raportor: O. Gagiu – specialist superior Serviciul juridic. Şi chestiunea
13. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional, în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.
Raportor: Gh. Ungureanu – secretarul Consiliului raional.
14. Anunţuri, informaţii şi declaraţii
Citit 1082 ori